10 akcji dywidendowych o stopie zwrotu ponad 8%. (2023)

W tym artykule omawiamy 10 akcji dywidendowych o stopie zwrotu przekraczającej 8%. Możesz pominąć naszą szczegółową analizę akcji spółek o wysokiej stopie dywidendy i ich notowań w przeszłości i przejść od razu do dalszej lektury5 akcji dywidendowych o stopie zwrotu ponad 8%..

W przeszłości akcje spółek o wyższej stopie dywidendy radziły sobie w niektórych okresach lepiej niż spółki o niższej stopie zwrotu. Według badania przeprowadzonego przezDoradcy Heartlandumiędzy 1928 r. a grudniem 2017 r. portfele spółek, które wypłacały dywidendy, radziły sobie lepiej niż portfele spółek, które tego nie wypłacały. W szczególności portfele o wyższej stopie dywidendy generalnie radziły sobie lepiej niż portfele o niższej stopie zwrotu. W raporcie wspomniano również, że Bank of America-Merrill Lynch podzielił spółki Russell 1000 na pięć grup w latach 1984–2010. Odkryto, że grupa druga pod względem rentowności oferowała najlepsze zyski, biorąc pod uwagę ryzyko.

Przeczytaj także:12 tanich akcji dywidendowych o wysokich dochodach

To powiedziawszy, wysokie stopy dywidendy również często mogą być sygnałem ostrzegawczym, zwłaszcza gdy dywidenda danej spółki nie jest stabilna. Pułapki rentowności mogą wystąpić, gdy cena akcji wypłacającej dywidendę znacznie spada, ponieważ rynek oczekuje, że przyszłe zyski spółki będą znacznie niższe. Ponieważ dywidendy zależą od zysków, ciągły spadek oczekiwanych zysków często wskazuje na potencjalną obniżkę dywidend, a w poważnych sytuacjach nawet na upadłość. W badaniuSzwajcarski kredytodkryli, że wśród spółek oferujących określony poziom stopy dywidendy, spółki o niższych wskaźnikach wypłat generalnie osiągały lepsze zyski. Sugeruje to, że firma ma większą elastyczność finansową i może być lepiej przygotowana do radzenia sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami lub inwestowania w przyszłe możliwości.

Jednakże niektóre branże, takie jak usługi użyteczności publicznej, nieruchomości, energia i telekomunikacja, zwykle zapewniają akcjonariuszom wyższą stopę dywidendy ze względu na ich charakter generujący środki pieniężne. Do spółek oferujących najlepsze dywidendy i zapewniających wysoką stopę dywidendy zalicza się Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA) i 3M Company (NYSE:MMM).

Nasza metodologia:

Na potrzeby tej listy przeszukaliśmy akcje spółek dywidendowych, których stopa dywidendy przekraczała 8% na dzień 18 sierpnia. Chociaż wymienione poniżej spółki zapewniają ponadprzeciętną stopę dywidendy, mają one historię konsekwentnie wypłacającą dywidendy swoim akcjonariuszom. Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę ogólną kondycję finansową tych spółek, która wskazuje, że przyszłe dywidendy prawdopodobnie pozostaną wiarygodne. Akcje uszeregowano w kolejności rosnącej według stopy dywidendy według stanu na 18 sierpnia.

10 akcji dywidendowych o stopie zwrotu ponad 8%. (1)

Zdjęcie autorstwaSiergiej Tokmakow Warunki.PrawozPixabay

10. Altria Group, Inc. (NYSE:MO)

Stopa dywidendy na dzień 18 sierpnia: 8,83%

Altria Group, Inc. (NYSE:MO) to firma tytoniowa z siedzibą w Wirginii, która specjalizuje się również w produkcji papierosów i wyrobów pokrewnych. Firma ogłosiła niedawno wyniki za drugi kwartał 2023 r. i odnotowała wzrost przychodów o 1,3% rok do roku, do kwoty 5,44 miliarda dolarów. Jej pozycja gotówkowa również pozostała silna w tym kwartale, gdyż zwróciła akcjonariuszom ponad 1,7 miliarda dolarów w postaci dywidend, co czyni ją jedną z akcji o najlepszej dywidendzie na naszej liście.

Altria Group, Inc. (NYSE:MO) płaci obecnie kwartalną dywidendę w wysokości 0,94 dolara na akcję, a na dzień 18 sierpnia stopa dywidendy wynosi 8,83%. Pomimo wysokiej stopy dywidendy spółka konsekwentnie zwiększa dywidendę od 53 lat lata. Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA) i 3M Company (NYSE:MMM) to inne akcje charakteryzujące się wysoką stopą dywidendy, które warto wziąć pod uwagę.

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. 43 fundusze hedgingowe monitorowane przez Insider Monkey zgłosiły posiadanie udziałów w Altria Group, Inc. (NYSE:MO) w porównaniu z 49 w poprzednim kwartale. Łączna wartość tych udziałów wynosi ponad 4,46 miliarda dolarów. Z ponad 6,3 milionami akcji,Współpracownicy Harrisabył w II kwartale głównym interesariuszem spółki.

9. Highwoods Properties, Inc. (NYSE:HIW)

Stopa dywidendy na dzień 18 sierpnia: 8,90%

Highwoods Properties, Inc. (NYSE:HIW) to amerykańska spółka powiernicza inwestująca w nieruchomości, która koncentruje się przede wszystkim na własności, rozwoju, nabywaniu i zarządzaniu nieruchomościami biurowymi. 19 lipca spółka zadeklarowała kwartalną dywidendę w wysokości 0,50 dolara na akcję, co było zbieżne z poprzednią dywidendą. Jest to jedna z akcji o najwyższej dywidendzie na naszej liście, ponieważ wypłaca akcjonariuszom regularnie dywidendę od 1994 r. Stopa dywidendy tej akcji na dzień 18 sierpnia wyniosła 8,90%.

W drugim kwartale 2023 r. spółka Highwoods Properties, Inc. (NYSE:HIW) odnotowała przychody w wysokości 207,2 mln USD, co oznacza wzrost o 1,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Firma zakończyła kwartał z ponad 17 milionami dolarów w gotówce i jej ekwiwalentach, a jej łączne aktywa wyniosły ponad 6 miliardów dolarów.

Liczba funduszy hedgingowych monitorowanych przez Insider Monkey posiadających udziały w Highwoods Properties, Inc. (NYSE:HIW) w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 20, czyli tyle samo co w poprzednim kwartale. Łączna wartość tych udziałów wynosi prawie 166 milionów dolarów. Cliff AssnessZarządzanie kapitałem AQRposiadał w II kwartale największe udziały w spółce.

8. Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR)

Stopa dywidendy na dzień 18 sierpnia: 9,27%

Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR) jest następną na naszej liście spółek oferujących najlepsze dywidendy ze stopą zwrotu przekraczającą 8%. Amerykańska firma powiernicza inwestująca w nieruchomości koncentruje się na branży marihuany medycznej i nabywa nieruchomości wykorzystywane do uprawy i przetwarzania marihuany medycznej.

Od 2017 r. spółka Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR) co roku zwiększa dywidendę. Obecnie spółka płaci kwartalną dywidendę w wysokości 1,80 dolara na akcję, a stopa dywidendy na dzień 18 sierpnia wynosi 9,27%.

Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR) wygenerowała przychody w wysokości ponad 76,4 mln dolarów w drugim kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Na koniec czerwca spółka dysponowała ponad 92,6 milionami dolarów w gotówce i ich ekwiwalentach, w porównaniu z 87 milionami dolarów w roku poprzednim.

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. 16 funduszy hedgingowych śledzonych przez Insider Monkey zgłosiło posiadanie udziałów w Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR), w porównaniu z 15 w poprzednim kwartale. Skonsolidowana wartość tych udziałów wynosi ponad 122,3 mln dolarów.

7. Energy Transfer LP (NYSE:ET)

Stopa dywidendy na dzień 18 sierpnia: 9,63%

Energy Transfer LP (NYSE:ET) to spółka energetyczna z siedzibą w Teksasie, zajmująca się transportem rurociągami gazu ziemnego i propanu. 25 lipca spółka zadeklarowała kwartalną dywidendę w wysokości 0,31 dolara na akcję, podwyższając ją o 0,8% w stosunku do poprzedniej dywidendy. Oznaczało to siódmy z rzędu kwartał wzrostu dywidendy w spółce. Utrzymuje także pięcioletnią passę stałego wzrostu dywidendy, co czyni ją jedną z spółek o najwyższej dywidendzie na naszej liście. Jak podano 18 sierpnia, stopa dywidendy dla akcji spółki wynosi 9,63%.

Według bazy danych Insider Monkey na koniec czerwca 2023 r. 34 fundusze hedgingowe posiadały inwestycje w Energy Transfer LP (NYSE:ET) w porównaniu z 35 w poprzednim kwartale. Łączna wartość tych stawek wynosi ponad 606,3 miliona dolarów. Posiadając ponad 17,8 mln akcji ET,Zarządzanie kapitałem Abramsabył w II kwartale największym udziałowcem spółki.

6. Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC)

Stopa dywidendy na dzień 18 sierpnia: 9,98%

Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC) to kalifornijska firma zarządzająca aktywami, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań finansowych dla firm średniej wielkości. Oprócz zapewniania wsparcia finansowego firma często odgrywa aktywną rolę we współpracy z firmami, w które inwestuje, oferując wskazówki, wiedzę specjalistyczną i zasoby, które pomogą im odnieść sukces.

W drugim kwartale 2023 r. spółka Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC) odnotowała przychody w wysokości 674,8 mln dolarów, co oznacza wzrost o 9,16% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zysk netto za kwartał wyniósł 144,5 mln dolarów.

Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC) płaci obecnie kwartalną dywidendę w wysokości 0,77 dolara na akcję, a na dzień 18 sierpnia jej stopa dywidendy wynosi 9,98%. Jest to jedna z akcji o najwyższej dywidendzie na naszej liście, ponieważ spółka zwiększa dywidendę niezmiennie od trzech lat.

Oprócz Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA) i 3M Company (NYSE:MMM), do portfela dywidend można dodać Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC) ze względu na stabilne dywidendy i ponadprzeciętną stopę dywidendy.

Według bazy danych Insider Monkey z drugiego kwartału 2023 r. 28 funduszy hedgingowych posiadało udziały w Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC) w porównaniu z 31 kwartał wcześniej. Udziały te mają skonsolidowaną wartość ponad 677,8 mln dolarów.Kapitał HMIbył głównym udziałowcem firmy w drugim kwartale, posiadającym udziały o wartości ponad 277,4 mln dolarów.

Partnerzy wartościowi Vulcanwspomniała o Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC) w swoim piśmie dla inwestorów z pierwszego kwartału 2023 r. Oto co ma do powiedzenia firma:

Spółka Zarządzająca Ares(NYSE:ARES) to globalna, zdywersyfikowana spółka zarządzająca aktywami alternatywnymi, skupiająca się na funduszach kredytowych i dłużnych. Wśród alternatywnych zarządzających aktywami Ares ma wiodący udział w rynku produktów kredytowych. Te produkty kredytowe generują przychody z opłat, co naszym zdaniem przekłada się na stabilne zyski. Ares czerpie korzyści z rosnącego popytu inwestorów na prywatne aktywa kredytowe. Według danych branżowych różnica między obecnymi a docelowymi alokacjami dla instytucji jest większa w przypadku kredytów prywatnych niż w przypadku private equity, co oznacza, że ​​kredyty prywatne mają znaczne możliwości wzrostu. Ares wygenerował silne historyczne zyski z kredytów prywatnych. Wzrosło zapotrzebowanie na prywatne finansowanie kredytowe ze strony sponsorów private equity, którzy są głównymi klientami Ares. Ten zwiększony popyt spowodował wzrost udziału w rynku kredytów prywatnych w porównaniu z bankami i rynkami publicznymi i wierzymy, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Uważamy, że skala i relacje to najważniejsze przewagi konkurencyjne Aresa i w zakresie, w jakim te przewagi prowadzą do wysokich zysków, powinno to prowadzić do dalszego wzrostu AUM. Alternatywna przestrzeń zarządzania aktywami jest konkurencyjna, ale uważamy, że Ares ma dobrą pozycję.”

Kliknij, aby kontynuować czytanie i zobaczyć5 akcji dywidendowych o stopie zwrotu ponad 8%..

Sugerowane artykuły:

  • 10 koreańskich akcji notowanych w USA

  • 10 najlepszych funduszy ETF na podstawowe produkty konsumenckie

  • Portfel Stanley Druckenmiller 13F: 15 najlepszych akcji

Ujawnienie. Nic.10Akcje dywidendowe z zyskiem powyżej 8%.został pierwotnie opublikowany w Insider Monkey.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 18/10/2023

Views: 5856

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.