10 najlepszych funduszy Vanguard dla nowych inwestorów (2023)

10 najlepszych funduszy Vanguard dla nowych inwestorów (1)

Wielu nowych inwestorów może szukać odpowiedniej firmy inwestycyjnej do budowy swoich portfeli. Jednym z miejsc, od których można zacząć, jest Vanguard, który oferuje różnorodne fundusze. Podobnie jak wiele firm inwestycyjnych, Vanguard oferuje doświadczenie online dla początkujących inwestorów, ułatwiając inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania i fundusze giełdowe (ETF) z niemal dowolnego miejsca.

Wiele funduszy Vanguard jest uważanych za wysokiej jakości i mają niskie opłaty. Dostępnych jest również wiele funduszy inwestycyjnych bez obciążenia. Ponieważ jest tak wiele funduszy do wyboru, zebraliśmy kilka funduszy Vanguard, które mogą Cię zainteresować, wymienionych w przypadkowej kolejności.

Kluczowe dania na wynos

  • Vanguard to znana firma inwestycyjna z szeroką gamą funduszy do wyboru dla inwestorów.
  • Vanguard oferuje niedrogie, wysokiej jakości fundusze wspólnego inwestowania i fundusze giełdowe (ETF), które mogą być odpowiednie dla początkujących inwestorów.
  • Zwroty nigdy nie są gwarantowane. Jeśli dopiero zaczynasz inwestować w fundusze, poznaj zalety i wady inwestowania w Vanguard, a także dowiedz się, jak wybrać najlepsze fundusze dla swoich celów inwestycyjnych.

Najlepsze fundusze Vanguard dla początkujących inwestorów

FunduszWspółczynnik kosztówMinimalna inwestycja
WINX0,23%3000 $
VGSTX0,31%1000 $
VFIFX0,08%1000 $
VBIAX0,07%3000 $
VFIAX0,04%3000 $
VTSAX0,04%3000 $
VBTLX0,05%3000 $
VTIAX0,11%3000 $
VEXPX0,40%3000 $
VGHCX0,30%3000 $

Inwestowanie w tylko jeden fundusz Vanguard

Jako początkujący inwestor nie musisz zaczynać swojego pierwszego portfela od różnych funduszy inwestycyjnych. Możesz uprościć sprawy za pomocą tylko jednego funduszu wspólnego inwestowania. Chociaż nie zawsze wystarcza dywersyfikacja, jest to sposób na zmoczenie stóp w inwestowaniu.

Więc jeśli chcesz zacząć od tylko jednego funduszu inwestycyjnego Vanguard, celuj w fundusz, który jest zrównoważony lub ma na uwadze cel, taki jak jeden z poniższych:

Akcje inwestora Vanguard Wellesley Income (VWINX)

Ten fundusz ma saldo w przybliżeniu jednej trzeciej akcji i dwóch trzecich obligacji, co sprawia, że ​​rozpoczęcie jest dość mało ryzykowne. Należy pamiętać, że niższe ryzyko zwykle oznacza niższe średnie zwroty w porównaniu z funduszami akcyjnymi, ponieważ fundusze akcyjne wiążą się z wyższym ryzykiem rynkowym. Mimo to VWINX osiągał w przeszłości najlepsze wyniki w porównaniu z innymi konserwatywnymi funduszami alokacyjnymi. VWINX wymaga minimalnej inwestycji początkowej w wysokości 3000 USD i wskaźnika wydatków w wysokości 0,23%, czyli 23 USD za każde zainwestowane 10 000 USD.

Vanguard Star Fund (VGSTX)

Fundusz ten inwestuje około 60% w akcje i 40% w obligacje, co stanowi fundusz akcyjny o średnim ryzyku, odpowiedni dla osób o średniej tolerancji na ryzyko i długoterminowych celach inwestycyjnych. Ten fundusz wymaga jedynie minimalnej inwestycji początkowej w wysokości 1000 USD, a wskaźnik wydatków wynosi 0,31%.

Docelowa emerytura Vanguard 2050 (VFIFX)

Vanguard ma do wyboru kilka różnych docelowych funduszy emerytalnych. Dobrym przykładem może być VFIFX. Tego typu fundusze, tzw„docelowe fundusze emerytalne”, inwestuj w sposób dopasowany do długości czasu. Im dłuższy czas do roku docelowego, tym większa liczba akcji w funduszu. W miarę zbliżania się roku docelowego alokacja będzie powoli przesuwać się w kierunku obligacji. osób, które planują przejść na emeryturę około roku 2050. Minimalna początkowa inwestycja wynosi 1000 USD, a wskaźnik wydatków jest na dolnym poziomie 0,08%.

Notatka

Poszukaj funduszu emerytalnego z docelową datą, który pasuje do roku, w którym chciałbyś przejść na emeryturę. Vanguard oferuje kilka, a nawet oferuje wskazówki na podstawie roku urodzenia. Na przykład, jeśli urodziłeś się w latach 1998-2003, VLXVX jest funduszem z datą docelową, który może pokrywać się z Twoją emeryturą w 2065 roku.

Inwestowanie pasywne z funduszami indeksowymi Vanguard

Indeksowe fundusze inwestycyjnemają na celu dopasowanie lub śledzenie wyników bazowego indeksu rynkowego, dlatego często łączą szeroką ekspozycję rynkową z niskimi obrotami i kosztami portfela. Vanguard ma dziesiątki funduszy indeksowych. Tutaj wyróżniamy kilka dobrych dla nowych inwestorów. Wszystkie wymienione poniżej mają minimalną początkową inwestycję w wysokości 3000 USD.

Zrównoważony indeks Vanguard (VBIAX)

Podobnie jak fundusz Vanguard STAR, fundusz ten ma umiarkowaną alokację około 60% akcji i 40% obligacji, z pewnymi rezerwami krótkoterminowymi, co czyni go funduszem akcyjnym średniego ryzyka. Jest dobry dla osób o średniej tolerancji ryzyka i długoterminowych celach inwestycyjnych. A ponieważ łączy indeksy akcji i obligacji, to tak, jakby mieć dwa fundusze indeksowe Vanguard w jednym. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,07%.

Indeks Vanguard 500 (VFIAX)

Był to pierwszy fundusz indeksowy dla inwestorów indywidualnych, który śledzi indeks S&P 500. To jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie ekspozycji na duży segment amerykańskiego rynku akcji w ramach jednego funduszu wspólnego inwestowania. Chociaż inwestowanie w 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych zapewnia dywersyfikację, 100% ekspozycja funduszu na akcje może oznaczać większe ryzyko, jeśli nie posiadasz innych funduszy. VFIAX może być wyjątkowym funduszem do wykorzystania jako rdzeń portfela zawierającego inne fundusze. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,04%, który jest najniższy na naszej liście wraz z kolejnym funduszem poniżej.

Vanguard Total Stock Market Index Admiral Shares (VTSAX)

Fundusz ten oferuje ekspozycję na cały amerykański rynek akcji po niskich kosztach. To jest jak indeks Vanguard 500, ale zamiast uzyskać ekspozycję na około 500 największych amerykańskich akcji, masz ekspozycję na ponad 3000 akcji spółek różnej wielkości. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,04%.

Vanguard Total Bond Market Index Admiral Shares (VBTLX)

Ten fundusz jest podobny do VTSAX, ale zamiast inwestować w cały amerykański rynek akcji w jednym funduszu inwestycyjnym, dostajesz cały amerykański rynek obligacji w jednym funduszu. Tak więc, gdy jesteś gotowy do rozszerzenia swojego portfela i zrównoważenia ryzyka za pomocą taniego, zdywersyfikowanego funduszu indeksowego obligacji, VBTLX może być dobrym wyborem. Ma wskaźnik kosztów w wysokości 0,05%.

Notatka

Niektóre fundusze inwestycyjne Vanguard są oferowane jako fundusze giełdowe (ETF), które oferują niższe minimalne ceny inwestycji. Fundusz Vanguard Total Bond Market Index jest jednym z nich — występuje również jako ETF o nazwie Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Możesz inwestować za cenę jednej akcji.

Vanguard Total International Stock Market Index Admiral Shares (VTIAX)

Do tej pory łapiecie się na idei „całkowitego rynku”. Ten fundusz oferuje pokrycie akcji na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli jesteś gotowy na dywersyfikację swojego portfela poprzez dodanie zagranicznych akcji, możesz to zrobić z VTIAX. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,11%

Fundusze akcji i sektorowe spółek Vanguard o małej kapitalizacji

Po zbudowaniu swojego portfela na podstawach amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji, międzynarodowych akcji i obligacji, możesz dodać bardziej agresywny fundusz. Może to zwiększyć różnorodność i potencjał wyższych zwrotów. Możesz przyjrzeć się funduszowi akcji o małej kapitalizacji i może kilku funduszom sektorowym.

Oto dwa fundusze Vanguard, które mogą zaspokoić te potrzeby. Każdy z nich ma minimalną początkową inwestycję w wysokości 3000 USD.

Akcje inwestora Vanguard Explorer (VEXPX)

Ten fundusz inwestuje w ponad 700 spółek o małej kapitalizacji, które są postrzegane jako bardziej agresywne niż spółki o dużej kapitalizacji. Ale to wysokie względne ryzyko może przełożyć się na wyższe zyski w dłuższej perspektywie. Ekspozycja na setki różnych akcji może zmniejszyć ryzyko w porównaniu z bardziej skoncentrowanymi funduszami akcji o małej kapitalizacji. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,40%.

Akcje Vanguard Health Care Investor (VGHCX)

Fundusz ten inwestuje całkowicie w sektor opieki zdrowotnej, który obejmuje firmy farmaceutyczne, firmy zaopatrzenia medycznego i firmy badawcze. Dzięki postępowi technologicznemu i starzejącemu się społeczeństwu VGHCX od ponad 25 lat jest funduszem o najlepszych wynikach. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie tylko w jeden sektor wiąże się z większym ryzykiem niż inwestowanie w szeroko zdywersyfikowany fundusz indeksowy. Ma wskaźnik kosztów w wysokości 0,30%.

Dolna linia

Fundusze Vanguard są jednymi z najlepszych funduszy inwestycyjnych dla początkujących, ze względu na szeroką gamę funduszy bez obciążenia o niskich wskaźnikach kosztów. Ale nawet zaawansowani inwestorzy i inni profesjonaliści korzystają z funduszy Vanguard. Gdy zdobędziesz więcej doświadczenia, możesz połączyć kilka z tych funduszy Vanguard w jedenteczka.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jakie są najlepsze fundusze Vanguard dla inwestorów długoterminowych?

Thenajlepsze fundusze Vanguard dla inwestorów długoterminowychto te, które mają niższe wskaźniki kosztów niż inne fundusze.

Ile potrzebujesz, aby założyć konto Vanguard?

Nie potrzebujesz żadnych pieniędzy, aby założyć konto Vanguard, o ile otrzymujesz dokumenty online. Jednak minimalna kwota dla wielu funduszy inwestycyjnych zaczyna się od 1000 USD, a większość wymaga co najmniej 3000 USD. Niektóre fundusze inwestycyjne występują jednak w formie funduszy ETF, które zaczynają się od ceny jednej akcji.

The Balance nie świadczy usług ani porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są prezentowane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z ewentualną utratą kapitału.

Czy ta strona była pomocna?

Dziekuję za odpowiedź!

Powiedz nam dlaczego!

Źródła

The Balance korzysta wyłącznie z wysokiej jakości źródeł, w tym recenzowanych badań, w celu poparcia faktów zawartych w naszych artykułach. Przeczytaj naszeproces redakcyjnyaby dowiedzieć się więcej o tym, jak weryfikujemy fakty i dbamy o to, by nasze treści były dokładne, rzetelne i godne zaufania.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 21/04/2023

Views: 5333

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.