7 najlepszych spółek dywidendowych w portfelu Warrena Buffetta | Wiadomości od Ai (2023)

Oczekuje się, że najlepsze akcje dywidendowe w portfelu Warrena Buffetta będą generować znaczące zwroty dla portfela akcji Berkshire Hathaway.

Pomimo Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) nie wypłaca dywidendy, robi to ponad połowa akcji z portfela akcji o wartości prawie 300 miliardów dolarów. Czołówka wśród akcji dywidendowych Warrena Buffetta przynosi znaczne dochody Mędrcowi z Omaha.

W 2022 roku Berkshire Hathaway uzyskał 6,04 miliarda dolarów dochodu z dywidend, co stanowi wzrost z 5,06 miliarda dolarów w 2021 roku i 4,89 miliarda dolarów w 2020 roku.

W dłuższej perspektywie akcje dywidendowe mogą generować wyjątkowe łączne zwroty (wzrost kapitału plus dywidendy). „Dzieje się tak, ponieważ konsekwentny wzrost dywidendy zwiększa zysk na podstawie pierwotnego kosztu inwestora. Jeśli jesteś wystarczająco cierpliwy, skromna stopa zwrotu z początkowej inwestycji może pewnego dnia osiągnąć nawet dwucyfrową wartość”, mówi Dan Burrows, starszy pisarz ds.

Tak właśnie było w przypadku Berkshire Hathaway. W ciągu ostatnich trzech lat BRK.B osiągnął średni roczny całkowity zwrot na poziomie 21,8%, przewyższając łączny zwrot indeksu S&P 500 wynoszący 15,6%.

Poglądy Buffetta na akcje dywidendowe

Buffett podzielił się swoimi przemyśleniami na temat dywidend w swoim liście do akcjonariuszy 2020:

„BNSF dostarczyło Berkshire znaczące dywidendy – w sumie 41,8 miliarda dolarów. Kolej płaci nam to, co pozostaje po zaspokojeniu potrzeb biznesowych i zatrzymaniu salda gotówkowego w wysokości około 2 miliardów dolarów” – napisał Buffett. „Ta rozważna polityka umożliwia BNSF zaciąganie pożyczek po korzystnych stawkach, bez polegania na gwarancji Berkshire dotyczącej jej zadłużenia”.

Wewnętrzna firma Berkshire wygenerowała ponad 6 miliardów dolarów dochodu z dywidend w 2022 r., z czego aż 71% pochodziło z zaledwie pięciu akcji.

Kryteria wyboru najlepszych akcji dywidendowych Buffetta

Pisząc o inwestycjach od 2008 r., moimi kryteriami wyboru były akcje, których rentowność jest równa lub wyższa niż obecna rentowność S&P 500 wynosząca 1,6%. W związku z tym Apple (NASDAQ: AAPL), która obecnie generuje zaledwie 0,5%, nadal musi spadać, mimo że jest jedną z najlepszych akcji w portfelu akcji Berkshire Hathaway do celów dywidendy.

Wszystkie prezentowane akcje oferują kuszące stopy zwrotu z dywidend, mają solidne podstawy i przyniosły znaczne dochody dla Berkshire Hathaway. W tej notatce, oto siedem najlepszych akcji dywidendowych w portfelu Warrena Buffetta.

Luizjana-Pacyfik

Kapitalizacja rynkowa: 4,4 miliarda dolarów

Stopa dywidendy: 1,6%

Udział w portfelu Berkshire Hathaway: 0,1%

Procent posiadania Berkshire Hathaway: 9,8%

Warren Buffett zainicjował udziały w Louisiana-Pacific (NYSE: LPX) w trzecim kwartale 2022 roku i zwiększyło go o 21% do 7,0 mln akcji LPX w kolejnym kwartale. Ruch Buffetta był prawdopodobnie spowodowany perspektywą skorzystania z oczekiwanego odrodzenia się budowy nowych domów w 2023 i 2024 roku.

W kwietniu firma Louisiana-Pacific ogłosiła plany nabycia młyna w Wawa w Ontario i przekształcenia go w firmę zajmującą się przycinaniem i bocznicą SmartSide. Oczekuje się, że największa jednoliniowa walcownia firmy LPX zwiększy całkowitą roczną zdolność produkcyjną bocznicy do 2,7 miliarda stóp kwadratowych. Transakcja ma zostać sfinalizowana w maju. W roku fiskalnym 2022 segment Siding Solutions wygenerował przychody w wysokości 1,5 miliarda USD, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Segment ten przyniósł 38% całkowitych przychodów LPX w wysokości 3,9 mld USD w 2022 r. Jednak analityk Truist Securities, Michael Roxland, utrzymuje rekomendację Trzymaj dla akcji LPX ze względu na malejący popyt na produkty mieszkaniowe i drewnopochodne. LPX przez pięć kolejnych lat wykazywał złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie ponad 13%.

Coca cola

Kapitalizacja rynkowa: 277,1 mld USD

Stopa dywidendy: 2,9%

Udział portfela Berkshire Hathaway: 7,4%

Procent posiadania Berkshire Hathaway: 9,2%

Coca Cola (NYSE: KO) to jedna z najdłużej utrzymywanych i przynoszących najwyższe dochody akcji dywidendowych w portfelu Berkshire. Buffett zaczął nabywać akcje Coca-Coli w 1988 roku i do końca 1989 roku posiadał 23,4 miliona akcji. Czwarty co do wielkości udział Coca-Coli w portfelu Berkshire jest obecnie wyceniany na 25,5 miliarda dolarów, wykazując skumulowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 9%. Berkshire otrzymuje roczną dywidendę w wysokości 736 milionów dolarów ze swoich 400 milionów udziałów w Coca-Coli.

Coca-Cola niedawno mianowała Philippe'a Schaillee na stanowisko dyrektora generalnego swojej spółki zależnej Costa Coffee i dalej rozwija swoją obecność na rynku napojów alkoholowych. Wraz z Molson Coors Beverage, Coca-Cola planuje wprowadzić na rynek trzy nowe smaki Peace Hard Tea, napoju alkoholowego o 5% zawartości alkoholu.

Bank Ameryki

Kapitalizacja rynkowa: 217,4 mld USD

Stopa dywidendy: 3,2%

Udział portfela Berkshire Hathaway: 8,8%

Procent posiadania Berkshire Hathaway: 12,9%

Bank Ameryki (NYSE: BAC), po Apple, jest drugim co do wielkości holdingiem w portfelu Berkshire Hathaway. Buffett zainicjował swoje udziały w BAC w trzecim kwartale 2017 r., a Berkshire jest obecnie największym akcjonariuszem instytucjonalnym banku. Buffett sprzedał kilka akcji banków, powołując się na mniej solidne inwestycje niż wcześniej. Jednak zachowuje swoją inwestycję w Bank of America, wykazując zaufanie do banku i jego dyrektora generalnego, Briana Moynihana.

Bank of America odnotował ostatnio niezrealizowane straty w wysokości 99 miliardów dolarów ze swoich portfeli obligacji. Jednak dyrektor finansowy Alastair Borthwick spodziewa się wzrostu wyniku odsetkowego netto wraz ze wzrostem stóp procentowych, co doprowadzi do spadku niezrealizowanych strat. Wynika to ze wzrostu wartości depozytów w środowisku rosnących stóp procentowych. S&P Global Market Intelligence podaje wśród analityków konsensus kupowania dla BAC ze średnią ceną docelową na poziomie 36,13 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 23%.

7 najlepszych spółek dywidendowych w portfelu Warrena Buffetta | Wiadomości od Ai (1)

HP

Kapitalizacja rynkowa: 29,2 mld USD

Stopa dywidendy: 3,5%

Udział w portfelu Berkshire Hathaway: 0,9%

Własność Berkshire Hathaway: 10,6%

Berkshire Hathaway rozpoczął swoją podróż z HP (NYSE: HPQ) poprzez zakup akcji w pierwszym kwartale 2022 r. Ujawniając w kwietniu 2022 r. udział własnościowy wynoszący 121 mln akcji, Berkshire odnotował 15% wzrost ceny akcji, zapewniając szybki niezrealizowany zysk z inwestycji. Jednak biorąc pod uwagę szacunkową średnią cenę płaconą za akcje HPQ, Berkshire ponosi obecnie straty. Jako największy akcjonariusz HP, Berkshire posiada około 11 milionów akcji więcej niż Vanguard Group.

Handel HPQ z zaledwie 8,8-krotnym zyskiem w połączeniu z konsekwentnym wynagrodzeniem dla akcjonariuszy stawia go w atrakcyjnej wycenie. W listopadzie odnotowano wzrost kwartalnej dywidendy o 5%, po wzroście o 29% w październiku 2021 r. Stopa dywidendy wynosi solidne 3,5%, czyli dwukrotnie więcej niż stopa dywidendy dla S&P 500. W roku podatkowym 2022 HPQ rozdystrybuował 1,04 mld USD w dywidendy i odkupił akcje o wartości 4,3 mld USD. Dysponując saldem gotówkowym w wysokości 3,1 miliarda dolarów, HPQ może nadal wypłacać solidne odszkodowania, zabezpieczając sobie miejsce na czołowej liście spółek dywidendowych Buffetta. W oparciu o 104 miliony akcji HPQ Berkshire, w nadchodzącym roku może spodziewać się prawie 110 milionów dolarów dywidendy od HP. Podczas gdy Buffett cierpliwie czeka na odbicie akcji, analityk Argus Research, Jim Kelleher, utrzymuje rekomendację Kupuj i cenę docelową 48 USD, czyli 63% powyżej aktualnej ceny handlowej. Pomimo potencjalnego ryzyka wynikającego z recesji i późniejszego spadku sprzedaży komputerów osobistych i drukarek, Kelleher wierzy, że HPQ jest w stanie przetrwać tę burzę dzięki swojej sile finansowej, wiodącej pozycji na rynku i charakterystyce wzrostu.

Szewron

Kapitalizacja rynkowa: 302,0 mld USD

Stopa dywidendy: 3,8%

Udział w portfelu Berkshire Hathaway: 8,4%

Własność Berkshire Hathaway: 8,8%

szewron (NYSE: CVX) była jedną z wielu spółek energetycznych, które odnotowały doskonałe wyniki w 2022 roku. W listopadzie osiągnęła rekordowy poziom 189,68 USD, zamykając rok 53% wzrostem, nie biorąc pod uwagę dywidend. Wynik ten znacznie przewyższył indeks S&P 500, który zakończył rok 2022 spadkiem o 23,9%. Chociaż akcje spadły o prawie 7% w 2023 r., inwestorzy mogą kupować te wiodące akcje blue chipów po obniżonej cenie.

W styczniu Chevron ogłosił 6-procentowy wzrost kwartalnej dywidendy do 1,51 dolara na akcję. Z historią wzrostu wypłat przez 36 kolejnych lat, CVX może pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 3,6%, ponad dwukrotnie wyższą niż S&P 500, umacniając swoją pozycję jako jednej z preferowanych akcji dywidendowych Buffetta. Co więcej, 1 kwietnia firma wprowadziła nowy program wykupu akcji o wartości 75 miliardów dolarów. Obrót z zaledwie 11,5-krotnym zyskiem forward, znacznie poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 37,8, CVX pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych akcji wartościowych.

Krafta Heinza

Kapitalizacja rynkowa: 48,8 mld USD

Stopa dywidendy: 4,0%

Udział w portfelu Berkshire Hathaway: 3,7%

Własność Berkshire Hathaway: 26,5%

Pomimo opóźnienia w stosunku do szerszego indeksu o około 460 punktów bazowych (0,01%) w 2023 r., akcje podstawowych towarów konsumpcyjnych, w tym Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), są czwartym sektorem o najlepszych wynikach od początku roku. W ciągu ostatniego roku KHC, znane z Kraft mac & cheese i ketchupu Heinz, od początku roku pozostawało na niezmienionym poziomie i spadło o około 1%.

Akcjonariusze Berkshire Hathaway mogą być pewni, że KHC pozostanie jedną z najlepszych spółek dywidendowych Buffetta, ponieważ nadal wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 40 centów na akcję, co stanowi roczną wypłatę w wysokości 1,60 USD na akcję z atrakcyjną stopą zwrotu na poziomie 4,0%. W 2022 roku Kraft Heinz wypłacił dywidendy w wysokości 1,96 miliarda dolarów. Berkshire może spodziewać się premii w wysokości 521 milionów dolarów w 2023 roku. Kraft Heinz wykorzystał nadwyżki gotówki i wpływy ze zbycia, aby zmniejszyć lewarowanie zamiast odkupywać swoje akcje.

Analityk Argus Research, Chris Graja, utrzymuje rekomendację Trzymaj i cenę docelową 37 USD dla akcji KHC, nieznacznie poniżej ich obecnej wartości handlowej. „Zwiększenie wolumenu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i jest niezbędne do ewentualnego ulepszenia zapasów” – stwierdza Graja. Jednak większość analityków pokrywających jest optymistycznie nastawiona do KHC, o czym świadczy konsensusowa rekomendacja Kupuj w S&P Global Market Intelligence. Ponadto cena docelowa 45,84 USD sugeruje potencjalny wzrost o 12% w nadchodzących 12 miesiącach.

Paramount Global

Kapitalizacja rynkowa: 10,8 miliarda dolarów

Stopa dywidendy: 4,2%

Udział w portfelu Berkshire Hathaway: 0,5%

Własność Berkshire Hathaway: 15,3%

Paramount Global (NASDAQ: PARA) miał imponujący koniec 2022 roku, przyciągając prawie 10 milionów subskrybentów do swojej platformy streamingowej Paramount+. Duża część tego wzrostu była spowodowana oczekiwaniem na Top Gun: Maverick, długo oczekiwaną kontynuację przeboju z 1986 roku.

Film wygenerował 1,48 miliarda dolarów na całym świecie, wyprzedzając Avatar: The Way of Water (1,39 miliarda dolarów) jako najbardziej dochodowy film 2022 roku. Ten sukces pomógł Paramount + osiągnąć 56 milionów subskrybentów i ponad 77 milionów na swoich platformach, w tym Pluto TV i Showtime OTT.

Jednak zwiększone koszty przesyłania strumieniowego skłoniły Paramount Global do obniżenia kwartalnej dywidendy z 24 centów do 5 centów na akcję, co doprowadziło do około 500 milionów dolarów rocznych oszczędności gotówkowych. Pomimo tych zmian, analitycy BofA Securities podnieśli niedawno rekomendację usług komunikacyjnych z neutralnej (trzymaj) do kupuj, podnosząc cenę docelową do 32 USD, czyli mniej więcej dwukrotność obecnej ceny akcji.

Mimo że Paramount Global jest niewielką częścią portfela Berkshire, jest jedną z 13 firm, w których Berkshire ma ponad 10% udziałów własnościowych. Chociaż wypłacał znaczne dywidendy interesariuszom, takim jak Berkshire Hathaway, ostatnia redukcja wypłat może zagrozić jego pozycji na czołowej liście akcji dywidendowych Warrena Buffetta.

Akcje dywidendowe w portfelu Warrena Buffetta oferują atrakcyjną okazję inwestycyjną, ukazując potencjał znacznych zwrotów i stałego dochodu. Te starannie dobrane akcje zapewniają atrakcyjną stopę dywidendy i wykazują solidne podstawy oraz historię generowania imponujących dochodów dla Berkshire Hathaway. Niezależnie od tego, czy chodzi o akcje Louisiana-Pacific, Coca-Cola, Bank of America, czy inne godne uwagi akcje, inwestorzy mogą czerpać wskazówki ze strategii Buffetta i rozważyć te akcje dywidendowe w swoich portfelach.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 06/04/2023

Views: 5321

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.