Czy akcje T2 Biosystems, Inc. (TTOO) należy kupować, sprzedawać czy trzymać? (2023)

Czy akcje T2 Biosystems, Inc. (TTOO) należy kupować, sprzedawać czy trzymać? (1)

T2 Biosystems, Inc. (NASDAQ:TU) to firma zajmująca się diagnostyką skupiającą się na szybkim wykrywaniu patogenów powodujących sepsę, czyli zagrażających życiu infekcji w krwiobiegu. Uznaje się, że sepsa jest najczęstszą przyczyną zgonówszpitali, a wyzwaniem jest wyścig z czasem w celu dokładnego zdiagnozowania choroby podstawowej, aby pacjenci mogli rozpocząć ukierunkowane leczenie. Atrakcyjność firmowego „instrumentu T2Dx” polega na tym, że pobranie bezpośredniej próbki krwi zajmuje od 3 do 5 godzin w porównaniu z tradycyjnymi metodami testowymi, które wymagają wielu dni na przetworzenie posiewu krwi. Rzeczywiście, zalety kliniczne T2Dx są poparte niezależnymi badaniami, które zapewniają wysoką sprzedaż. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do TTOO jako wysokiej jakości akcji spółek o małej kapitalizacji, wyrastając na lidera w segmencie ze znaczącymi możliwościami wzrostu i pozytywnymi perspektywami długoterminowymi.

(Poszukiwanie Alfa)

Kiedy TTOOUpubliczniać?

T2 Biosystems jest notowana na giełdzie od sierpnia 2014 r., kiedy to rozpoczęła swoją ofertę publiczną w związku z zatwierdzeniem przez FDA instrumentu T2Dx. Pierwszym zestawem do badania sepsy był panel „T2Candida”, który umożliwia szybką identyfikację bezpośrednio z krwi pełnej pięciu klinicznie istotnych gatunków grzybów, o których wiadomo, że powodują sepsę. W 2018 roku firma uzyskała zgodę rynkową od panelu „T2Bacteria”, który rozszerza możliwości badania w kierunku szczepów bakteryjnych powodujących sepsę.

(źródło:firma IR)

Odrębnie firma T2 Biosystems opracowała panel „T2Resistance” do wczesnego i czułego wykrywania markerów oporności, które pozwalają lekarzom wybrać najskuteczniejsze antybiotyki. Warto zauważyć, że panel T2Resistance otrzymał w lutym 2019 r. oznaczenie FDA „Breakthrough Device” w uznaniu jego zdolności do zwalczania bakterii opornych na antybiotyki.

Chodzi o to, że urządzenie T2Dx jako urządzenie medyczne i narzędzie diagnostyczne okazało się wszechstronne w szerokim zakresie zastosowań w warunkach szpitalnych. Istnieje również panel do wykrywania boreliozy wraz z wprowadzonym w zeszłym roku produktem do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19 w próbce wymazu z nosa, który otrzymał zezwolenie FDA na użycie w sytuacjach awaryjnych w sierpniu 2020 r.

Kliniczna zaleta aparatu T2Dx

Wszystkie testy opierają się na autorskim firmowym „Technologia T2MR", który wykorzystuje unikalną technologię zminiaturyzowanego rezonansu magnetycznego, która mierzy interakcję patogenów z cząsteczkami wody w polu magnetycznym. Istnieje ponad 200 recenzowanych badań dokumentujących skuteczność tej technologii, a zwłaszcza wysoki poziom czułości i swoistości.

(źródło: firma IR)

Ponownie firma dysponuje jedyną technologią zatwierdzoną przez FDA, która umożliwia wykrywanie niskich poziomów patogenów w pełnej krwi. Jest to ważne, ponieważ bezpośrednią próbkę krwi można zbadać w ciągu kilku godzin, co pozwala pacjentom szybciej zastosować terapię celowaną. Z kolei inne dostępne na rynku alternatywy w diagnostyce sepsy opierają się na bardziej tradycyjnej metodzie posiewu krwi „BC”. W tym przypadku od pacjenta pobierana jest próbka krwi, która wymaga ponad 5 dni inkubacji, aby wyhodować posiew krwi, umożliwiający identyfikację gatunku patogenu.

(źródło: firma IR)

Większe firmy zajmujące się urządzeniami medycznymi i diagnostyką, takie jak Becton, Dickinson & Co (NYSE:BDX), „Cephid” spółka zależna Danaher Corp (DHR), „GenMark Diagnostics”, która połączyła się z Roche Holding AG (OTCQX:RHHBF), Accelerate Diagnostics Inc (AXDX) i Luminex Corp (LMNX) to wszyscy konkurenci oferujący produkty do badania sepsy oparte na dotychczasowej metodzie badania posiewów krwi. Innymi słowy, technologia testowania T2 Biosystems zapewnia przewagę konkurencyjną przynajmniej w niektórych zastosowaniach powtarzających się w przypadku sepsy. Jeśli chodzi o możliwości długoterminowe, w rocznym raporcie firmy zauważono, że sam produkt T2Bacteria stanowi możliwy do osiągnięcia rynek w Stanach Zjednoczonych o wartości 1,0 miliarda dolarów. Zdolność TTOO do przechwycenia jedynie niewielkiej części tej kwoty byłaby znacząca.

(źródło: firma IR)

Podsumowanie finansów TTOO

7 maja spółka T2 Biosystems ogłosiła swoje zyski za pierwszy kwartał, na które składają się łączne przychody w wysokości 7,0 mln dolarów, co stanowi imponujący wzrost o 180% rok do roku. Najważniejszym wydarzeniem był jeszcze silniejszy wzrost sprzedaży produktów podstawowych, który osiągnął 4,7 mln USD, co oznacza wzrost o 370% w porównaniu z 1,0 mln USD w pierwszym kwartale 2020 r. Pod względem zysków zanotowano stratę netto w wysokości -10,7 mln USD, czyli -0,07 USD na akcję, co korzystnie zawęziło strata netto w wysokości -14,9 mln USD i -0,22 USD na akcję w okresie poprzedniego roku w oparciu o dynamikę przychodów.

(źródło: firma IR)

Chociaż test diagnostyczny na obecność wirusa COVID-19, panel T2 SARS-CoV-2, przyczynił się do części wzrostu w tym kwartale, kierownictwo zauważa, że ​​główny nacisk pozostaje na produkty na sepsę, które w dalszym ciągu wykazują silny wzrost. W miarę zakupu aparatu T2Dx przez coraz większą liczbę szpitali większa baza zainstalowanych urządzeń generuje wyższy poziom stałych przychodów z materiałów eksploatacyjnych do testowania. Ważnym wskaźnikiem dla firmy są roczne przychody z testów na sepsę na zainstalowane urządzenie, które osiągnęły 110 tys. dolarów, co oznacza wzrost o 85% z 60 tys. dolarów w pierwszym kwartale 2020 r. i 32% sekwencyjnie z 84 tys. dolarów w czwartym kwartale 2020 r. Oznacza to, że szpitale korzystają z systemów o rozszerzonych wskazaniach .

Kontrakt TTOO BARPA

Przychody z prac badawczo-rozwojowych w tym kwartale wyniosły 2,3 mln USD i są związane z dotacją „BARDA” Departamentu Usług Zdrowotnych Stanów Zjednoczonych, Urzędu ds. Zaawansowanych Badań i Rozwoju Biomedycznego, która stanowi część szerszego kontraktu o wartości 69 mln USD przyznanego w 2019 r. z płatnościami według określonych kamieni milowych. W tym kwartaleumowa została zaktualizowanaaby przyspieszyć termin realizacji projektu.

(źródło: firma IR)

Projekt BARDA jest ważnym źródłem finansowania wspierającym wysiłki na rzecz opracowania kompleksowego i ujednoliconego panelu wraz z instrumentem nowej generacji jako aktualizację T2Dx. Istnieją również plany stworzenia „panelu zagrożeń biologicznych” do wykrywania potencjalnie uzbrojonych patogenów toksycznych, takich jak Bacillus Anthracis, znany również jako Anthrax. Zarząd wierzy, że kompleksowy panel na sepsę będzie przełomem w branży, zasadniczo jako kompleksowe połączenie obecnych paneli T2Candida, T2Bacteria i T2Resistance w jednym. Z zarobkówpołączenie konferencyjne:

Nasze programy rozwoju nowych produktów przebiegają przed terminem i w ramach budżetu, co dało okazję do ponownego przeanalizowania warunków pracy zespołu BARDA, w tym harmonogramu. Dzisiaj ogłosiliśmy, że zmodyfikowaliśmy warunki naszej istniejącej umowy z BARDA, która pozwoli nam przyspieszyć realizację kluczowych etapów projektu w wariancie pierwszym, dotyczącym kompleksowego panelu na sepsę, instrumentu nowej generacji i panelu zagrożeń biologicznych…

Kompleksowy panel sukcesu to panel bezpośrednich badań krwi pełnej, zaprojektowany do wykrywania około 99% wszystkich infekcji krwiobiegu wywołanych przez gatunki bakterii i Candida oraz markerów oporności na antybiotyki, zidentyfikowanych przez CDC jako zagrożenia w jednym teście, z terminowym wynikiem około trzy godziny. Wierzymy, że ten kompleksowy panel dotyczący sepsy może całkowicie zakłócić tradycyjny przebieg posiewów krwi i stać się nowym standardem opieki.

T2 Biosystems zakończyła kwartał z 43,9 milionami dolarów w gotówce i ich ekwiwalentach przy 46 milionach dolarów zadłużenia. Wskaźnik płynności finansowej wynoszący 4,3x podkreśla ogólną solidną płynność. Chociaż w związku z koncentracją firmy na wzroście w ciągu najbliższych kilku lat można spodziewać się powtarzających się strat, przepływy pieniężne powinny jednak w przyszłości ulec poprawie wraz ze wzrostem przychodów. Spółka prowadzi otwartą emisję akcji na rynku w drodze:oferta mieszanaz potencjalnymi wpływami przekraczającymi 150 milionów dolarów na dalsze działania wspierające. Do chwili obecnej spółka nie sprzedała żadnych akcji w ramach tej linii.

Zarząd szacuje przychody za cały rok 2021 w wysokości od 24 do 26 milionów dolarów. W ramach tej kwoty przychody z produktów wynoszące od 16 do 18 mln dolarów, jeśli zostaną potwierdzone w średnim okresie, oznaczają wzrost o 45% w porównaniu z 11,7 mln dolarów w 2020 r. Firma spodziewa się sprzedać 30 kontraktów na instrumenty T2Dx. Kolejną kwestią wartą podkreślenia jest fakt, że firma zwiększa zatrudnienie, aby wspierać możliwości handlowe i większy wzrost. Według konsensusu prognoza rynkowa przychodów na rok 2021 na poziomie 25,2 mln dolarów jest zgodna z wytycznymi zarządu, natomiast szacunki na rok 2022 na poziomie 30,6 mln dolarów sugerują kolejny wzrost o 22% w przyszłym roku.

(Poszukiwanie Alfa)

Prognoza akcji TTOO

Naszym zdaniem T2 Biosystems ma wiele do zaoferowania. Kluczową kwestią jest to, że produkt diagnostyczny oparty na zastrzeżonej technologii oferuje przewagę kliniczną w porównaniu z alternatywami dostępnymi na rynku dzięki szybszej realizacji badań krwi i uzyskaniu dokładnych wyników wrażliwych na światło.

Dane sugerują, że instrument T2Dx powinien się sprzedać i zdobyć udział w rynku na tle konkurencji. W tym momencie firma udostępnia dane dotyczące propozycji wartości dla szpitali w postaci bardziej wydajnego ekonomicznie systemu diagnostycznego, który może uratować życie i obniżyć koszty dla pacjentów.

Dla inwestorów patrzących na długoterminową historię cen TTOO jasne jest, że akcje notowały rozczarowujące wyniki, spadając o ponad 80% w ciągu ostatnich 5 lat. To powiedziawszy, należy pamiętać, że znaczna część tej słabości wynika z większej liczby akcji, przy czym kierownictwo w przeszłości wykorzystywało emisje akcji do wspierania działalności. Rzeczywista wartość rynkowa TTOO pozostawała stosunkowo stabilna w tym okresie aż do obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 207 milionów dolarów.

Czy akcje T2 Biosystems, Inc. (TTOO) należy kupować, sprzedawać czy trzymać? (10)

Z powyższego wykresu widać, że sprzedaż zaczęła rosnąć dopiero niedawno, czemu sprzyja ciągłe wdrażanie systemu diagnostycznego, w tym zezwolenie FDA na T2Bacteria w 2018 roku. Ostatnia dynamika sprzedaży jest zachęcająca, podobnie jak ciągły rozwój sytuacji pomiędzy umową BARPA a postępem w kierunku kompleksowego instrumentu nowej generacji. Uważamy, że perspektywy dla firmy są tak dobre jak zawsze i zbliżają się do krytycznego punktu, w którym sprzedaż i dynamika operacyjna przyspieszają, co stanowi punkt zwrotny w historii firmy.

Wspomnieliśmy o grupie konkurentów produkujących testy do diagnostyki sepsy. W szczególności firma Accelerate Diagnostics Inc, której kapitalizacja rynkowa wynosi 520 milionów dolarów, jest prawdopodobnie najbardziej bezpośrednio porównywalną firmą, ponieważ również koncentruje się wyłącznie na diagnostyce krwi in vitro. Chociaż podstawowy produkt AXDX z „Przyspiesz Phenotest BC" jest sprzedawany jako szybszy niż metody tradycyjne, nadal wymaga izolacji na posiew krwi, co jest krokiem w procesie diagnostycznym, który metoda T2 Biosystem może pominąć. Żeby było jasne, chociaż AXDX i inne firmy zajmujące się diagnostyką mogą mieć w szczególności pewne mocne strony zastosowaniach, naszym zdaniem metoda badania bezpośrednio z krwi firmy TTOO zapewnia istotną przewagę konkurencyjną.

Czy akcje T2 Biosystems, Inc. (TTOO) należy kupować, sprzedawać czy trzymać? (11)

Jeśli chodzi o wycenę, uważamy, że TTOO jest relatywnie atrakcyjniejsze na obecnym poziomie, biorąc pod uwagę pozytywne perspektywy i trendy wzrostowe. Akcje TTOO są notowane ze znacznym dyskontem w stosunku do AXDX, przy wskaźniku ceny terminowej do sprzedaży na poziomie 8,2x w porównaniu do 36x w przypadku AXDX. Co więcej, w porównaniu ze wzrostem przychodów TTOO o 173% w ostatnim kwartale, AXDX odnotował bardziej umiarkowany trend, a sprzedaż wzrosła zaledwie o 7,5% r/r do 2,5 miliona dolarów. Co więcej, AXDX wygenerowała w ubiegłym roku większą stratę operacyjną na poziomie -66 milionów dolarów. Chociaż AXDX i inne firmy diagnostyczne zasługują na bliższe spojrzenie, naszym wnioskiem jest to, że TTOO jest po prostu niedoceniane.

Czy akcje T2 Biosystems, Inc. (TTOO) należy kupować, sprzedawać czy trzymać? (12)

Czy akcje TTOO to zakup czy sprzedaż?

Pozytywnym argumentem przemawiającym za T2 Biosystems jest fakt, że jej produkty do diagnostyki i testów na sepsę cieszą się powszechnym uznaniem jako posiadające lepszą technologię, która pozwala jej zdobyć udział w rynku w porównaniu ze starszymi alternatywami. Wyższa niż oczekiwano sprzedaż w przyszłym roku może prawdopodobnie spowodować wyższą przecenę akcji w wyniku bardziej pozytywnych nastrojów. Inwestorzy mogą spodziewać się potencjalnych aktualizacji dotyczących rozwoju kontraktu BARPA, w tym wiadomości na temat instrumentu nowej generacji i kompleksowego panelu. Wierzymy, że wszelkie nagłówki dotyczące planów spółki mogą działać jak katalizator dla notowań.

Akcje TTOO oceniamy jako kupujz ceną docelową na poziomie 2,50 USD, co stanowi wielokrotność sprzedaży terminowej wynoszącą około 15 razy w porównaniu z bieżącymi wytycznymi zarządu dotyczącymi przychodów na 2021 rok. Nasza cena docelowa implikuje również kapitalizację rynkową na poziomie około 375 milionów dolarów, która zbiegałaby się z wartością konkurencyjnej firmy Accelerate Diagnostics Inc przy zawężającym się spreadzie wyceny. Dla kontekstu, na początku tego roku, kiedy akcje skorzystały na pozytywnej koniunkturze rynkowej, notowania TTOO osiągnęły poziom 3,75 USD. Choć w średnim terminie ten szczyt może jeszcze zostać przyćmiony, chcielibyśmy, aby wzrost ten przełożył się na szereg pozytywnych wyników operacyjnych i finansowych.

Biorąc pod uwagę stosunkowo małą skalę działalności i ciągłe, powtarzające się straty, musimy umieścić TTOO w kategorii wysokiego ryzyka i skądinąd spekulacyjnej. Wierzymy jednak, że niewielka pozycja w spółce w ramach szerszego i bardziej zdywersyfikowanego portfela może generować długoterminową wartość. Istnieje ryzyko, że spółce nie uda się utrzymać dynamiki komercyjnej. Słabsze od oczekiwań wyniki krótkoterminowe również miałyby niekorzystny wpływ na akcje spółki, zmuszając do ponownej oceny perspektyw długoterminowych. Punktami monitorowania na najbliższe kwartały są m.in. trendy sprzedażowe wraz z aktualizacjami dotyczącymi rurociągów produktowych.

Dodaj trochę pewności do swojego tradingu!Sortujemy ponad 4000 funduszy ETF/CEF oraz ponad 16 000 amerykańskich akcji/ADR, aby znaleźć najlepsze pomysły na handel. Kliknijtutaj, aby skorzystać z dwutygodniowego bezpłatnego okresu próbnegoi zapoznaj się z naszą zawartością w Dossier Conviction.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 18/10/2023

Views: 5876

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.