Czym jest osobowość narcystyczna i czy można ją leczyć? (2023)

Narcystyczne zaburzenie osobowości stało się stanem kontrowersyjnym, głównie dlatego, że często jest źle rozumiane. Zostało to również napiętnowane jako osobisty wybór zachowania, którym nie jest.

Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości (NPD) są często postrzegane jako egocentryczne, pozbawione empatii i bardzo potrzebujące uwagi i uznania. Ale pod tym pozornym poczuciem wyższości kryją się inne ważne aspekty.

Ludzie z NPD mogą stawić czoła wyzwaniom w swoich związkach ze względu na to, jak są postrzegani i jak się zachowują.

Doradztwo i profesjonalne wsparcie mogą czasami pomóc im znaleźć inny sposób łączenia się z innymi i radzenia sobie ze zmianami nastroju, które mogą charakteryzować tę chorobę.zaburzenie osobowości.

Pomoc jest dostępna, jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, bada diagnozę NPD. Ten artykuł i zasoby wymienione na końcu mogą okazać się dobrym punktem wyjścia.

NPD to formalna diagnoza zdrowia psychicznego, a nie tylko typ osobowości lub osobisty wybór.

Zrozumienie tej różnicy jest kluczem do zarządzaniaformalne objawy narcyzmui wspieranie kogoś, kto otrzymał tę diagnozę.

Stan zdrowia psychicznego, w tym zaburzenie osobowości, wpływa na to, jak ktoś się czuje, myśli i zachowuje.

To z kolei może mieć głęboki wpływ na codzienne życie i funkcjonowanie ludzi w związkach, w pracy i ogólnie.

Badaczeodkryli, że w szczególności osoba z NPD może mieć mniejszą niż inni zdolność do uznania i zrozumienia, jak i dlaczego myśli i zachowuje się w określony sposób.

Podobnie mogą mieć trudności z odniesieniem się do tego, co czują lub robią inni ludzie.

Jako zaburzenie osobowości klastra B, NPD charakteryzuje się głównie zachowaniami, które są:

 • dramatyczny i przesadzony
 • emocjonalny i intensywny
 • nieregularny i nieprzewidywalny

Nie każdy z osobowością narcystyczną zachowuje się w ten sam sposób. Dzieje się tak po części dlatego, że istniejąróżne rodzaje narcyzmu.

Większość z nas wyświetli co najmniej jedencecha narcystycznaw pewnym momencie naszego życia. Można je uznać za zachowania lub postawy narcystyczne, ale różnią się one od zaburzeń osobowości pod względem nasilenia, częstotliwości i czasu trwania.

Istnieje wiele cech osobowości, takich jak na przykład hojność i dyskrecja. W mniejszym lub większym stopniu ujawniają się one w każdym z nas. To samo dzieje się z cechą narcystyczną.

Narcyzm, a przynajmniej niektóre jego aspekty, może być cechą osobowości niektórych osób.

W innych nasilenie i intensywność tych narcystycznych cech jest taka, że ​​trwale wpływa i rani ich stosunek do innych i do siebie.

Narcyzm jako cecha osobowości może czasami pojawiać się w niektórych naszych zachowaniach lub myślach.

Na przykład możesz mieć ciągłą rywalizację ze współpracownikiem. Może to prowadzić do złośliwych komentarzy w ich obecności lub wyolbrzymiania pochwał otrzymywanych od szefa, gdy są w pobliżu. Może nawet w pewnym momencie wystawisz im niesprawiedliwie słabą recenzję.

Ale jest to sporadyczna reakcja związana z tym konkretnym współpracownikiem, a nie uogólniony stosunek do wszystkich innych przez cały czas.

Z drugiej strony narcyzm u osoby z NPD jest trwałą i charakterystyczną cechą.

Na przykład toczysz ciągłą rywalizację ze wszystkimi współpracownikami, a nawet z szefem. Myślisz, że jesteś bardziej inteligentny i zdolny niż oni, i powinieneś być tym, który pełni wyższą rolę.

Zdarzyło ci się to w twoich dwóch ostatnich pracach. Ogólnie rzecz biorąc, czujesz się znacznie lepszy od ludzi, których spotykasz w szkole, pracy i innych miejscach.

Pamiętaj, że NPD jest stanem zdrowia psychicznego. Nie odnosi się do kogoś:

 • mający wysoką samoocenę
 • okazywanie zaufania społecznego
 • Być asertywnym
 • być dumnym ze swoich prawdziwych osiągnięć
 • dbanie o ich wygląd fizyczny
 • bycie konkurencyjnym
 • nie lubić cię

NPD jest jednym z 10Zaburzenia osobowości. Jest to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się uporczywymi myślami, emocjami i zachowaniami, które mogą być szkodliwe dla osoby z zaburzeniem lub innych osób.

Ogólnie rzecz biorąc, specjalista ds. zdrowia psychicznego diagnozuje zaburzenie osobowości, jeśli spełnione są co najmniej te dwa kryteria:

 1. Cechy osobowości utrudniają tej osobie nawiązywanie relacji i łączenie się z innymi ludźmi lub z samym sobą. Na przykład, jak kontrolują własne zachowanie lub jak reagują emocjonalnie na innych ludzi.
 2. Patologiczne cechy osobowości pojawiają się w wielu różnych sytuacjach.

„Patologiczne” w kategoriach zdrowia psychicznego odnosi się do myśli, emocji lub zachowań, które negatywnie wpływają na to, jak dana osoba widzi, odnosi się i dostosowuje do otaczającego ją świata.

Patologiczny może również odnosić się do cech spowodowanych stanem psychicznym lub fizycznym, które nie są oczekiwane lub akceptowane w kulturze, w której żyją.

Nie wszystkie zaburzenia osobowości wykazują te same objawylub patologiczne cechy osobowości. Dlatego są one podzielone na trzy różne grupy lub klastry.

Ta klasyfikacja opiera się na ich najbardziej reprezentatywnych cechach osobowości:

 • Klaster A:dziwny i ekscentryczny
 • Klaster B:dramatyczny i niekonsekwentny
 • Klaster C:przestraszony i niespokojny

NPD jest częścią zaburzeń osobowości klastra B.

Mówiąc dokładniej, lekarze diagnozują narcyzm, gdy dana osoba wykazuje pięć lub więcej specyficznych objawów.

Te objawy NPD zostały ustalone przezDiagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM-5)opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest to podręcznik, którego specjaliści od zdrowia psychicznego używają jako odniesienie klasyfikacyjne do stawiania trafnych diagnoz.

Nie każdy z osobowością narcystyczną będzie miał te objawy w tym samym stopniu lub intensywności, ale pięć z nich musi być obecnych w czasie i w różnych sytuacjach, aby postawić diagnozę.

Mimo że wciąż jestbrak konsensusu, niektórzy eksperci uważają, że kruchość, strach i niska samoocena mogą wyjaśniać niektóre objawy NPD.

Wielkość i zarozumiałość

Przesada jest często podstawą wielkości. Oznacza to, że osoby z NPD mają zwykle zawyżone poczucie własnej wartości. Mogą czuć się potężniejsi, inteligentniejsi, zdolniejsi i czarujący niż są w rzeczywistości i bardziej niż inni ludzie w ogóle.

Aby potwierdzić to poczucie wyższości, osoba o osobowości narcystycznej może wyolbrzymiać lub kłamać na temat swoich osiągnięć, umiejętności i talentów.

Dla niektórych osób z NPD to poczucie wyższości nie jest tak oczywiste w ich zachowaniu. Niektórzy mogą być nieśmiali lub wycofani, ale nadal mogą mocno wierzyć, że są lepsi w jednym lub wielu aspektach w porównaniu z innymi ludźmi.

Fantazje o doskonałości i wyższości

Osoby o osobowości narcystycznej mogą nieustannie fantazjować o posiadaniu nieograniczonej władzy, inteligencji, piękna, akceptacji lub miłości. Często uważają, że zasługują na to bardziej niż inni.

Poczucie wyjątkowości i wyjątkowości

Ludzie z NPD mogą mieć potrzebę podkreślenia, jak wyjątkowi i wyjątkowi są w porównaniu do wszystkich innych.

To również prowadzi ich do przekonania, że ​​mogą być zrozumiani lub obcować tylko z innymi wyjątkowymi i wyjątkowymi ludźmi i grupami.

Jeśli ktoś ich nie „łapie”, dzieje się tak dlatego, że nie są tak inteligentni, wyjątkowi ani niepowtarzalni.

Potrzeba pochwał i uwagi

Osoby o osobowości narcystycznej mogą mieć ciągłą potrzebę bycia podziwianymi i chwalonymi. Mogą zabiegać o stałą uwagę i mogą nie znosić żadnej formy krytyki.

Mogą również mieć urazę do innych, którzy nie uważają tego, co robią i mówią, za wyjątkowe.

Silne poczucie uprawnień

Ktoś z NPD może być przekonany, że zasługuje na specjalne traktowanie i ma prawo do wszystkich dostępnych przywilejów.

Podobnie osoby z NPD mogą uważać, że wszyscy powinni spełniać ich oczekiwania i wymagania.

Skłonność do wykorzystywania innych

Taktyki manipulacji i wykorzystywania są bardzo powszechne u wielu osób z osobowością narcystyczną. Oznacza to, że mogą wykorzystywać innych, aby osiągnąć własne cele, ponieważ istnieje potrzeba osobistych korzyści ponad wszystko inne.

Osoby z NPD mogą również stosować strategie, takie jak rozpowszechnianie kłamstw na temat innych, aby uzyskać przewagę.

W wielu przypadkach osoba z NPD może zwrócić się do okrucieństwa, gdy czuje, że jej potrzeby nie są zaspokajane lub jeśli ktoś nie traktuje jej tak, jak tego oczekuje.

Brak empatii

Ktoś z NPD może nie być w stanie połączyć się z potrzebami innych lub postawić się w czyjejś skórze. Jest to jeden z głównych powodów, dla których mogą zachowywać się w sposób okrutny lub wyzyskujący.

Ten brak empatii może również objawiać się egoizmem, lekceważeniem i brakiem współczucia dla tego, czego doświadczają lub czują inni.

Zazdrość, zazdrość i nieufność

Ludzie z tym zaburzeniem osobowości zwykle wierzą, że inni z nimi konkurują lub są zazdrośni o to, kim są. W ten sam sposób mogą często konkurować z innymi lub czuć zazdrość o swoje osiągnięcia.

Arogancja i pogarda

Niektóre osoby o osobowości narcystycznej mogą lekceważyć innych jako bezwartościowych, śmiesznych lub godnych pogardy. To przekonanie może prowadzić do przejawiania postawy arogancji i pogardy.

Obecnie przyjmuje się, że istnieją różne poziomy i rodzaje narcyzmu.

Głównie,eksperciskupić się na dwóch różnych podtypach NPD.

Jawny narcyzm

Ten podtyp narcyzmu, zwany także narcyzmem wielkościowym, jest najbardziej rozpoznawalny. Charakteryzuje się głównie postawami i zachowaniami, które są:

 • arogancki
 • pretensjonalny
 • dominujący
 • ekshibicjonista
 • agresywny
 • zadufany w sobie

Ukryty narcyzm

Ten inny podtyp narcyzmu odnosi się do ludzi, których postawy i zachowania są bardziej typowe:

 • niespokojny
 • zbyt wrażliwa, szczególnie w odniesieniu do krytyki
 • niepewny
 • obronny
 • depresyjny
 • wycofane

Nawet jeśli ten rodzaj narcyzmu jest mniej oczywisty, ktoś z ukrytym narcyzmem nadal będzie przejawiał zachowania egoistyczne, potajemnie wierzy, że jest lepszy od wszystkich innych i ma zmniejszoną zdolność do postawienia się w sytuacji innych ludzi.

Jedną z nich jest osobowość narcystycznanajmniej przebadanyZaburzenia osobowości. Utrudnia to zrozumienie przyczyn i możliwości leczenia.

Społeczność medyczna nie ma zgody co do tego, co naprawdę powoduje, że ktoś rozwija NPD.

Większość badaczy uważa, że ​​NPD jest odpowiedzią na połączenie dwóch lub więcej z tych czynników:

 • wpływy środowiskowe i kulturowe
 • wczesnych doświadczeń życiowych i więzi rodzic-dziecko
 • genetyka

Innymi słowy, ktoś mógł rozwinąć cechy narcystyczne w odpowiedzi na określone sytuacje, których doświadczył od bardzo wczesnego życia, takie jak:

 • traumatyczne wydarzenie
 • zaniedbania i porzucenia
 • nadmierna krytyka ze strony ukochanej osoby
 • mieszka z rodzicem lub opiekunem z chorobą psychiczną
 • wszelkiego rodzaju nadużycia
 • dyskryminacja
 • nadmierne rozpieszczanie i chwalenie
 • historia medyczna NPD w rodzinie
 • dorastanie w kulturze indywidualistycznej

Nie wszyscy zareagują w ten sam sposób na te wydarzenia. Dlatego badaczom trudno jest określić dokładne przyczyny zaburzeń osobowości.

Ponadto te same powody mogą prowadzić kogoś do zachowania w określony sposób, który może być postrzegany jako narcystyczny, nawet jeśli nie jest to NPD.

Diagnozę NPD należy pozostawić wyłącznie specjaliście ds. zdrowia psychicznego.

Może wydawać się kuszące, aby ocenić kogoś, kogo znasz, na podstawie tych informacji, ale w rzeczywistości narcyzm wykracza daleko poza kilka zachowań lub postaw. Niemożliwe jest, aby ktoś, kto nie został formalnie przeszkolony i wykształcony, nie mógł postawić właściwej diagnozy.

Psychiatra, psycholog lub inny specjalista zdrowia psychicznegozazwyczaj stawia diagnozę NPD po uzyskaniu bezpośredniego dostępu do osoby i jej historii medycznej.

Nawet dla specjalisty zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach może nie być tak łatwo zdiagnozować NPD. Dzieje się tak, ponieważ rzadko zdarza się, aby osoba z NPD zobowiązała się do szukania pomocy, otwartego mówienia o swoich myślach, a nawet uczestniczenia w sesji terapeutycznej.

Specjalista ds. zdrowia psychicznego może postępować zgodnie z modelem DSM-5, aby zdiagnozować NPD. Następnie będą obserwować i mierzyć:

 • indywidualne cechy osobowości
 • jak dana osoba funkcjonuje w świecie (związki, praca itp.)
 • poczucie przynależności
 • samooceny i zmian związanych z ich obrazem siebie w czasie
 • jeśli dana osoba jest zdolna do empatii

Specjalista ds. zdrowia psychicznego spróbuje zidentyfikować pięć lub więcej objawów NPD. Jeśli to zrobią, będą w stanie postawić diagnozę i zalecić odpowiednie leczenie.

Chociaż nastolatki mogą wykazywać wczesne objawy zaburzenia, NPD jest zwykle diagnozowane w wieku dorosłym.

Dzieje się tak dlatego, że dzieci i młodzież wciąż podlegają stałemu rozwojowi fizycznemu i umysłowemu. Te ciągłe zmiany osobowości we wczesnym wieku mogą utrudniać rozpoznanie trwałych wzorców zachowań.

Jeśli diagnoza NPD zostanie postawiona w okresie dojrzewania, dzieje się tak dlatego, że istnieje wyraźny wzorzec zachowania, który był widoczny przez ponad rok.

Było trochęspóro tym, jak diagnozuje się NPD.

Dzieje się tak głównie dlatego, że wielu specjalistów ds. zdrowia psychicznego skupiło się na najbardziej widocznych zachowaniach interpersonalnych osób z NPD, a nie na wewnętrznych zmaganiach, słabościach i wyzwaniach, z którymi żyją. To czasem prowadzi do osądu zamiast zrozumienia.

Eksperci szacują, że ok5,3% populacji USAma NPD. Jest to wartość szacunkowa, ponieważ diagnoza zależy od wielu czynników, w tym od tego, jak dana osoba jest chętna do poszukiwania diagnozy i leczenia. To może nie dotyczyć wielu osób z zaburzeniem.

Diagnozy NPD są częstsze wśród mężczyzn niż kobiet.Pięćdziesiąt do 75%osób, u których zdiagnozowano NPD, to mężczyźni.

Terapia może pomóc osobie z NPD rozwinąć umiejętności i strategie, które mogą pomóc im zmienić sposób, w jaki odnoszą się do innych i do siebie.

Wyzwanie polega na tym, że wiele osób z zaburzeniami osobowości często nie szuka leczenia, dopóki zaburzenie nie zacznie znacząco przeszkadzać lub w inny sposób wpływać na ich życie.

Osoby z NPD są czasami bardziej narażone na rozwój innych schorzeń psychicznych, takich jak:

 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • zaburzenie związane z używaniem substancji

W wielu przypadkach mogą szukać pomocy w leczeniu tych schorzeń, a nie samej NPD.

Czasami osoba z NPD może szukać leczenia z powodów innych niż przekonanie, że ma problem. Na przykład, gdy czują się skonfliktowani, ponieważ ich relacje lub sposób życia nie odpowiadają ich wysokim standardom. Lub gdy czują, że tracą czyjś podziw lub zainteresowanie.

Kiedy ktoś z NPD przychodzi na terapię z tych powodów, nie jest świadomy, że te trudności mogą wynikać z jego własnych cech osobowości. Mogą obwiniać innych za swoje problemy i mogą postrzegać terapię jako miejsce do wyładowania się, nie chcąc przyjąć żadnej odpowiedzialności.

Nawet jeśli poszukiwane jest leczenie NPD,kliniczne studia przypadkówsugerują, że osoby z NPD mają trudności z utrzymaniem terapii wystarczająco długo, aby doprowadzić do długotrwałych zmian w zachowaniu.

Po pierwsze, osoby z NPD mogą ogólnie napotykać wyzwania w interakcji z innymi ludźmi, co widać w ustawieniu terapeuta-klient. Ponadto często nie rozpoznają, że mają problem.

Czasami, gdy osoba z NPD pozostaje w terapii, może wykazywać powolne postępy i niechęć do zmiany ze względu na podstawowe cechy osobowości tego zaburzenia. Ponieważ mogą nie przyjąć odpowiedzialności, mogą nie znaleźć żadnego ważnego powodu do zmiany.

W każdym razie długoterminowa psychoterapia wydaje się być najskuteczniejszym sposobem leczenia NPD.

Kiedy dana osoba zobowiązuje się do długotrwałego leczenia, terapeuta może być w stanie jej pomóc:

 • regulować i rozumieć własne emocje
 • zidentyfikować zachowania i postawy, które mogą prowadzić do konfliktów z innymi ludźmi
 • rozwinąć umiejętność zapobiegania i zmiany tych zachowań
 • zarządzać reakcjami na krytykę i informacje zwrotne
 • rozwijać umiejętności budowania bardziej intymnych i stabilnych relacji
 • wypracować adaptacyjne mechanizmy radzenia sobie
 • odkrywać, tolerować i rozumieć punkt widzenia innych ludzi

Cele te są specyficzne dla każdego przypadku i różnią się w zależności od potrzeb danej osoby i podejścia terapeuty.

W leczeniu NPD zastosowano wiele podejść psychoterapeutycznych. Do najczęstszych należą:

 • psychoterapia psychoanalityczna
 • terapia poznawczo-behawioralna
 • psychoterapia skoncentrowana na schematach
 • metapoznawcza psychoterapia interpersonalna
 • dialektyczna terapia behawioralna

Niezależnie od tego, czy Ty lub ktoś, kogo kochasz, chce zbadać leczenie NPD, dostępnych jest wiele zasobów, które pomogą Ci znaleźć wsparcie. Następujące organizacje mogą wskazać Ci właściwy kierunek:

Narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD) jest formalną diagnozą zdrowia psychicznego. To nie jest osobisty wybór zachowań. Wymaga odpowiedniej diagnozy przeprowadzonej przez specjalistę zdrowia psychicznego.

Chociaż istnieją różne podtypy NPD, najczęstszymi objawami są silne poczucie przynależności i wyższości, potrzeba uwagi i brak empatii.

Objawy te mogą mieć bezpośredni wpływ na to, jak dana osoba odnosi się do innych i do siebie.

Ludzie mogą radzić sobie z objawami NPD, jeśli są zobowiązani do długoterminowego pozostania w terapii. Leczenie może pomóc w regulacji emocji i zmianie krzywdzących zachowań na zdrowe.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 25/03/2023

Views: 5353

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.