Czym są wartościowe akcje i 6 do kupienia teraz (2023)

Plotki o zbliżającej się recesji w USA mogą skłonić Cię do rozważenia zmiany strategii inwestycyjnej. Na szczęście możesz przejść do defensywy ze swoim portfelem bez podejmowania drastycznych środków. Jednym z powszechnych podejść jest zmniejszenie ekspozycji na aktywa zorientowane na wzrost na korzyść akcji wartościowych.

Przygotuj się na przyjęcie postawy obronnej w tym roku, poznając najważniejsze informacje na temat spółek wartościowych — w tym czym one są, jak je identyfikować oraz sześć dobrych opcji, które mogą pasować do Twojego portfela.

Definicja zapasów wartościowych

Akcje wartościowe to akcje spółek, które wydają się być wyceniane poniżej ich wartości wewnętrznej, która jest oszacowaniem wartości firmy na podstawie analizy finansowej. Teoria głosi, że akcje wycenione według wartości mają wyższy potencjał zwrotu, ponieważ społeczność inwestycyjna w końcu zda sobie sprawę z ich wartości i podniesie ceny.

Inwestorzy mają różne sposoby szacowania wartości, ale wszystkie polegają po części na perspektywach przyszłego rozwoju spółki. Przewidywanie wzrostu nie jest łatwe. Czynniki ekonomiczne i branżowe oraz tymczasowe zmiany charakterystyczne dla firmy mogą skłonić inwestorów do entuzjastycznego lub pesymistycznego podejścia do wzrostu. Niedopasowanie między ceną handlową akcji a jej wartością.

Inwestorzy wartościowi wyszukują te niedopasowania i wykorzystują je do generowania długoterminowych zysków.

Różnice między akcjami wartościowymi a wzrostowymi

Akcje wartościowe można również wyjaśnić tym, czym różnią się od akcji wzrostowych. Akcje wzrostowe to akcje, co do których inwestorzy spodziewają się wzrostu szybszego niż ich rówieśnicy i rynek.AmazonkaIAlfabetsą przykładami.

Kluczowe różnice między akcjami wartościowymi a akcjami wzrostowymi obejmują:

 • Akcje wartościowe są sprzedawane z dyskontem, podczas gdy akcje wzrostowe są sprzedawane z premią.
 • Akcje wartościowe mają zwykle historię powolnego, stałego wzrostu. Akcje wzrostowe często mają historię lepszych wyników.
 • Akcje wartościowe są zwyklenajlepsze akcje dywidendowe, dając dobre plony, które rosną w czasie. Akcje wzrostowe płacą mniej dywidend, woląc wykorzystać gotówkę na finansowanie ekspansji.
 • Wartościowe akcje charakteryzują się konserwatywnym zadłużeniem. Akcje wzrostowe często przyjmują bardziej agresywną postawę, wykorzystując dług do szybkiego wzrostu.
 • Akcje wartościowe nie są strasznie niestabilne. Akcje wzrostowe mogą szybko zyskać lub stracić, w zależności od tego, jak skuteczne są ich inicjatywy ekspansji.
 • Akcje wartościowe to zwykle dojrzałe spółki działające w wolno rozwijających się branżach. Akcje wzrostowe mogą być młodsze i często pojawiają się w szybko zmieniających się branżach, takich jak technologia.

Niewłaściwie wycenione akcje ukrywają się na widoku i oferują wspaniałe możliwości inwestycyjne w 2023 roku.Najlepsi eksperci inwestycyjni Forbesa przedstawiają 7 przeoczonych akcji na nadchodzący rok w tym ekskluzywnym raporcie 7 najlepszych akcji do kupienia w 2023 r. Kliknij tutaj, aby pobrać go teraz.

Identyfikacja zapasów wartości

Inwestorzy wartościowi w dużym stopniu polegają na analizie technicznej w celu identyfikacji dobrych akcji. Poprzez tę analizę szacują wewnętrzną wartość firmy, a następnie sprawdzają, jak ta wartość odnosi się do aktualnej ceny akcji.

Różnica między wartością wewnętrzną a ceną transakcyjną nazywana jest marginesem bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, inwestor wartościowy ustali minimalny margines bezpieczeństwa. Akcje, które spełniają ten próg, można inwestować, a pozostałe nie. Więc jeśli twój minimalny margines bezpieczeństwa wynosi 30%, kupiłbyś akcje za 70 $ tylko wtedy, gdy uważasz, że są warte 100 $.

Metryki powszechnie stosowane do oszacowania wartości wewnętrznej obejmują wskaźnik ceny do zysku (PE), wskaźnik ceny do wartości księgowej (PB), wolne przepływy pieniężne (FCF), wskaźnik PEG i wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego. Poniżej znajduje się krótki przegląd każdego z tych wskaźników.

Współczynnik P / E

Wskaźnik PE informuje, ile inwestorzy płacą za każdego 1 dolara zarobków firmy. Formuła to bieżąca cena akcji podzielona przez zysk na akcję (EPS).

Oceniłbyś wskaźnik PE, porównując go z konkurencją i średnimi historycznymi firmy. Niższe jest lepsze.

Współczynnik PB

Wskaźnik PB wskazuje, w jaki sposób cena akcji spółki odnosi się do jej wartości księgowej. Wartość księgowa to aktywa pomniejszone o zobowiązania lub kwotę pozostałą w przypadku likwidacji spółki i spłacenia jej długów. Formuła to bieżąca cena akcji podzielona przez wartość księgową na akcję.

Podobnie jak w przypadku wskaźnika PE, wskaźniki PB różnią się w zależności od branży. Chociaż wskaźnik PB mniejszy niż 1 wskazuje, że akcje są niedowartościowane, najlepiej porównać tę liczbę ze wskaźnikami konkurencji.

FCF

Wolne przepływy pieniężne to środki pieniężne z kosztów operacyjnych pomniejszone o nakłady inwestycyjne. Firma wykorzystuje wolne przepływy pieniężne do spłaty zadłużenia lub zwrotu wartości akcjonariuszom poprzez dywidendy i wykupy.

Chcesz zobaczyć rosnące wolne przepływy pieniężne w perspektywach na akcje wartościowe.

Współczynnik PEG

Wskaźnik PEG odnosi się do wskaźnika PE w stosunku do wzrostu zysków firmy, zwykle w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pomaga to odróżnić akcje, które są tanie, ponieważ mają niski potencjał wzrostu, od akcji, które są naprawdę niedowartościowane. Obliczasz to, dzieląc tempo wzrostu przez współczynnik PE.

Wskaźnik PEG mniejszy niż 1 wskazuje, że akcje są niedowartościowane.

Dług na kapitał własny

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego opisuje zależność firmy od finansowania zewnętrznego. Formuła to całkowite zadłużenie podzielone przez całkowity kapitał własny.

Akceptowalne wskaźniki zadłużenia do kapitału własnego różnią się w zależności od branży, więc ten wskaźnik najlepiej sprawdza się w porównaniu z konkurencją. Niższy współczynnik jest lepszy.

Przykłady wartościowych akcji w różnych branżach

Akcje wartościowe można znaleźć w prawie każdej dojrzałej branży, od motoryzacji po telekomunikację. Przykłady obejmująGeneral Motors(GM), sprzedawca artykułów konsumpcyjnychCel(TGT), firma finansowaBank Ameryki(BAC), firma medycznaSojusz butów Walgreens(WBA) i operator telekomunikacyjnyAT&T(T).

Dowiedz się więcej o tych wybranych wartościach poniżej, w sekcji Akcje o najlepszej wartości do kupienia w 2023 r.

Zalety inwestowania w wartościowe akcje

Analiza przeprowadzona przez zarządzającego aktywamiWymiarowykonkluduje, że od 1927 r. akcje wartościowe osiągały lepsze wyniki niż akcje wzrostowe o 4,1% rocznie. Te lepsze wyniki nie były jednak konsekwentne. W latach 2008-2021 akcje wzrostowe pokonały swoje odpowiedniki wartościowe w 11 z 14 lat.

Chociaż historia nie przewiduje przyszłości, dane sugerują, że inwestorzy długoterminowi mogą lepiej radzić sobie z podejściem opartym na wartości.

Poza długoterminowymi osiągnięciami, istnieją inne zalety inwestowania w wartość, które obejmują:

 • Niższe ryzyko spadku:Masz mniej do stracenia, inwestując w akcje z dyskontem w porównaniu z akcjami z premią.
 • Przewidywalność:Akcje wartościowe mają sprawdzone modele biznesowe, podczas gdy wyniki rozwijającej się firmy zależą od powodzenia inicjatyw ekspansji.
 • Dochód pieniężny:Akcje wartościowe wypłacające dywidendę płacą za czekanie na długoterminową aprecjację.

Oczywiście żadna strategia inwestycyjna nie jest pozbawiona ryzyka. W przypadku inwestowania w wartość główne ryzyko to:

 • Niższy wzrost:Akcje wartościowe nie mają takiego potencjału wzrostu, jak akcje wzrostowe. Jeśli zdefiniujesznajlepsze akcjejako te o największym potencjale wzrostu, akcje wartościowe mogą nie być dobrze dopasowane.
 • Pułapki wartości:Pułapki wartości to akcje, które są tanie z jakiegoś powodu, zwykle z powodu słabych perspektyw wzrostu. Unikaj ich, analizując wartość w stosunku do perspektyw firmy.
 • Brak dywersyfikacji:Portfel wartościowych akcji może łatwo stać się ciężki w niektórych branżach, takich jak artykuły konsumpcyjne, usługi użyteczności publicznej, opieka zdrowotna i finanse.

Wskazówki dotyczące inwestowania w wartościowe akcje

Inwestowanie w wartość wymaga procesu i cierpliwości. Potrzebujesz procesów do:

 • Lokalizowanie potencjalnych zapasów
 • Szacowanie wartości
 • Dywersyfikacja pozycji w różnych branżach, regionach geograficznych i wielkości firmy
 • Monitorowanie Twojego portfela
 • Decydowanie, kiedy opuścić pozycję, jeśli pogorszyły się fundamenty biznesowe

Ponadto potrzebujesz cierpliwości, aby czekać na materializację zwrotów. Zrozumienie wartości akcji i odpowiedni wzrost ceny może zająć rynkowi lata. W tym czasie możesz poczuć się jak jeden z nielicznych wierzących w potencjał tej firmy. Wtedy najłatwiej jest odgadnąć swoją analizę i wcześniej zamknąć pozycję — zwłaszcza jeśli gospodarka się rozwija, a wzrostowe akcje przeżywają moment.

Zaufanie do twoich procesów może pomóc ci uniknąć wątpliwości i wynikającej z nich chęci podejmowania emocjonalnych decyzji. Poświęcaj czas na doskonalenie swoich procesów i stale staraj się je ulepszać. To najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu dzięki inwestowaniu w wartość.

Niewłaściwie wycenione akcje ukrywają się na widoku i oferują wspaniałe możliwości inwestycyjne w 2023 roku.Najlepsi eksperci inwestycyjni Forbesa przedstawiają 7 przeoczonych akcji na nadchodzący rok w tym ekskluzywnym raporcie 7 najlepszych akcji do kupienia w 2023 r. Kliknij tutaj, aby pobrać go teraz.

Akcje o najlepszej wartości do kupienia w 2023 r

1. General Motors

Krajowy producent samochodów ma wskaźnik PE mniejszy niż 5 i wskaźnik PB równy 0,66. Są to wydajne liczby w porównaniu z PE Tesli wynoszącym prawie 50 i PB prawie 12.

Na koniec roku 2022 GM odnotował rekordowy EBIT skorygowany w wysokości 14,5 mld USD. EBIT jest miarą przepływów pieniężnych, obliczaną jako zysk przed odsetkami i opodatkowaniem. Firma spodziewa się, że rok 2023 będzie „niezmiennie silny” w stosunku do roku 2022.

2. Cel

Cena akcji Target spadła o ponad 30% od najwyższego poziomu z 2022 r., osiągniętego w kwietniu. Obawy związane z recesją mogły obniżyć cenę akcji, ale Target nadal oferuje swoim akcjonariuszom pewne korzyści. Stopa dywidendy w wysokości 2,7% jest konkurencyjna, a detalista ma 51-letnią passę w zwiększaniu tych wypłat gotówkowych.

Wskaźnik PE celu wynoszący 27 wypada korzystnie w porównaniu z wielokrotnością Walmart wynoszącą 35.

3. Bank Ameryki

Bank of America jest głównym holdingiem w portfelu akcji Berkshire Hathaway, nadzorowanym przez słynnego inwestora wartościowego Warrena Buffetta.

Bank ma efektywny wskaźnik PB na poziomie 0,9, a jego wskaźnik PE na poziomie 8,27 wypada korzystnie w porównaniu z konkurentami JPMorgan Chase i Wells Fargo. BAC wypłaca również dobrą stopę dywidendy na poziomie 3,2%.

4. Walgreens Boots Alliance

Walgreens, podobnie jak Target, został pokonany przez inwestorów od początku 2022 roku. Sieć drogerii i branża opieki zdrowotnej również znajdują się w trakcie zmiany strategii, która (jeszcze) nie zachwyciła Wall Street. Nowy model integruje przychodnie i sklepy. A podążanie za tym modelem dodało dług do bilansu Walgreens.

Mimo to, jeśli wierzysz w sprawdzony zespół przywódczy Walgreens i jego nową strategię, akcje są okazyjnym zakupem. Daje również solidną stopę dywidendy na poziomie 6,1%.

5. AT&T

AT&T to kolejna gra przejściowa. Telekom pracuje nad spłatą miliardów długów, które zaciągnął w nieudanej strategii medialnej. Pod koniec marca AT&T odnotowało roczny spadek zadłużenia długoterminowego o 31%. Zmniejsza to obciążenie odsetkowe firmy, co oznacza wyższe zyski końcowe.

W międzyczasie inwestorzy głównego nurtu generalnie nie są gotowi ponownie uwierzyć w AT&T, która utrzymuje niską cenę akcji i wysoką stopę dywidendy. Wskaźnik PB AT&T wynosi 1,21 w porównaniu do 1,66 Verizon i 2,55 T-mobile.

6. Berkshire Hathaway (BRK.B)

Berkshire Hathaway jest spółką holdingową, więc jedna akcja zapewnia zdywersyfikowaną ekspozycję. Co więcej, firma i jej inwestycje są również nadzorowane przez legendarny zespół inwestorów wartościowych. Buffett i wiceprzewodniczący Berkshire, Charlie Munger, wolą inwestować w spółki odporne na recesję, o solidnych podstawach i trwałej przewadze konkurencyjnej. Czasami mogą popełnić kilka błędów, ale ogólnie portfel Berkshire jest bardziej niż większość bardziej odporny na próbę czasu.

Trudno wycenić Berkshire na podstawie zysków, ponieważ wiele ruchomych części wpływa na wyniki operacyjne. Możesz jednak spojrzeć na współczynnik PB, mając na uwadze zdobycie części udziałów Berkshire za jak najmniej. Akcje Berkshire klasy B mają obecnie wskaźnik PB równy 1,4.

Często zadawane pytania dotyczące akcji wartościowych

Jaka jest różnica między akcjami wartościowymi a akcjami wzrostowymi?

Akcje wartościowe to spółki, których cena jest niższa w stosunku do ich zysków lub innych podstawowych wskaźników. Akcje wzrostowe to spółki, od których oczekuje się wzrostu w tempie szybszym niż średnia rynkowa.

Czym charakteryzują się akcje wartościowe?

Akcje wartościowe zazwyczaj mają niższe wskaźniki PE, wyższe stopy zwrotu z dywidend i niższe wskaźniki PB niż średnia rynkowa.

Jak rozpoznać niedowartościowane akcje?

Możesz zidentyfikować niedowartościowane akcje, analizując ich sprawozdania finansowe, w tym zarobki, przychody i wartość księgową – i porównując te liczby z ceną akcji.

Jakie są plusy i minusy inwestowania w wartościowe akcje?

Inwestowanie w wartościowe akcje może zapewnić potencjalne długoterminowe zwroty i niższe ryzyko. Minusem jest to, że wzrost wartości akcji może być niższy niż w przypadku akcji wzrostowych.

Jak zachowują się wartościowe akcje podczas bessy?

Akcje wartościowe zwykle radzą sobie lepiej na rynkach bessy ze względu na ich niższą zmienność i wyższą stopę dywidendy.

Jakie są przykłady dobrze znanych akcji wartościowych?

Niektóre przykłady dobrze znanych akcji wartościowych obejmująBerkshire Hathaway,Coca colaIJohnson & Johnson.

Jakie są najpopularniejsze wskaźniki wyceny wartościowych akcji?

Najpopularniejszymi wskaźnikami wyceny akcji wartościowych są wskaźnik PE, wskaźnik PB i wskaźnik PEG.

Jak wskaźnik PE wpływa na akcje wartościowe?

Wskaźnik PE może wskazywać, czy wartość akcji jest niedowartościowana, czy przewartościowana w stosunku do jej zysków.

Czym jest strategia inwestowania w wartość?

Inwestowanie w wartość to strategia polegająca na wykorzystaniu analizy fundamentalnej do identyfikacji niedowartościowanych akcji. Inwestorzy wartościowi kupują te niedowartościowane pozycje i utrzymują je tak długo, jak fundamenty biznesowe pozostają silne, mając na celu długoterminowy wzrost.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w wartościowe akcje?

Ryzyka związane z inwestowaniem w wartościowe akcje obejmują wolniejszy wzrost i możliwość pogorszenia się fundamentów spółki w miarę upływu czasu. Istnieje również szansa, że ​​wstępna wycena inwestora okaże się optymistyczna i kurs nie będzie rósł zgodnie z oczekiwaniami.

Niewłaściwie wycenione akcje ukrywają się na widoku i oferują wspaniałe możliwości inwestycyjne w 2023 roku.Najlepsi eksperci inwestycyjni Forbesa przedstawiają 7 przeoczonych akcji na nadchodzący rok w tym ekskluzywnym raporcie 7 najlepszych akcji do kupienia w 2023 r. Kliknij tutaj, aby pobrać go teraz.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 18/03/2023

Views: 5347

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.