Ikena Oncology przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 r. i przedstawia aktualizację korporacyjną (2023)

| Źródło: Ikena Onkologia, Inc.

Rozszerzona kohorta badania klinicznego IK-175 u pacjentów z rakiem urotelialnym awansowała do stadium 2 w oparciu o tolerancję i wstępną aktywność przeciwnowotworową

Pierwsi pacjenci, którym podano dawkę w naszym pierwszym badaniu klinicznym na ludziach IK-930 ukierunkowanym na TEAD u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi ze zmianami genetycznymi szlaku Hippo

Ustanowione partnerstwo VHIO, poszerzające dostęp do światowej klasy badaczy, nowatorskie możliwości i różnorodne banki próbek pacjentów z możliwością zastosowania w Hippo, RAS i dodatkowych programach odkrywania

Ciągła ewolucja zespołu wykonawczego, w tym powołanie dyrektora finansowego i szefa ds. rozwoju korporacyjnego dr n. med. Jotin Marango

BOSTON, 12 maja 2022 r. (GLOBE NEWSWIRE) -- Ikena Oncology, Inc. (Nasdaq: IKNA, „Ikena”), ukierunkowana firma onkologiczna tworząca nowe terytorium w ukierunkowanym na pacjenta leczeniu raka, ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2022 r. Firma udostępniła również aktualizacje w ramach rurociągu, w tym programy fazy klinicznej z ciągłym rozwojem IK-930, kandydata na doustny inhibitor wzmocnionej domeny stowarzyszonej (TEAD), ukierunkowany na szlak sygnałowy Hippo, oraz IK-175, doustny antagonista receptora węglowodorów arylowych (AHR).

„Rok 2022 rozpoczyna się ekscytująco dla firmy Ikena, z dwoma ważnymi kamieniami milowymi w naszych programach klinicznych: podaniem dawki pierwszym pacjentom w naszym pierwszym badaniu IK-930 na ludziach hamującym TEAD oraz przejściem do następnej kohorty kombinacji IK-175 - niwolumab etapie” – powiedział Sergio Santillana, lekarz medycyny, dyrektor medyczny Ikeny. „Jesteśmy podekscytowani realizacją naszych programów w klinice, dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu badaczy wspierających nasze badania, pasji naszego zespołu do zaspokajania potrzeb pacjentów oraz hojnemu udziałowi pacjentów onkologicznych, którzy dołączyli do naszych badań klinicznych programy”.

Dyrektor generalny firmy Ikena, dr Mark Manfredi, skomentował: „Postęp, jaki poczyniliśmy w klinice w tym roku, był dla nas ważnym krokiem; z niecierpliwością czekamy na udostępnienie wstępnych danych klinicznych z programu IK-175 w drugiej połowie roku. Uważamy, że hamowanie AHR za pomocą IK-175 może odgrywać potencjalną rolę u pacjentów z rakiem urotelialnym, rakiem głowy i szyi, a ostatecznie u szeregu pacjentów, których leczenie może zależeć od sygnalizacji AHR”. Kontynuował: „Ciągle dojrzewamy w całej firmie, dodając do zespołu kluczowe talenty, takie jak Joti, oraz zwiększając możliwości badawczo-rozwojowe, w tym to, co zyskujemy dzięki naszemu nowemu sojuszowi z Vall d’Hebron Institute of Oncology. Jesteśmy podekscytowani tym, co ma nadejść do końca 2022 roku i później, ponieważ kontynuujemy stały wzrost Ikeny”.

Podsumowanie ostatnich postępów rurociągu i aktualizacji korporacyjnej

 • IK-930: Inhibitor TEAD w ścieżce sygnalizacyjnej hipopotama
  • Rozpoczęto dawkowanie pacjentom w styczniu 2022 r. w badaniu fazy 1 IK-930 (NCT05228015) w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki (PK), farmakodynamiki (PD) i wstępnej aktywności przeciwnowotworowej
  • W marcu 2022 r. FDA przyznała IK-930 status sierocego leku jako potencjalnej nowej metody leczenia międzybłoniaka
  • Udostępniono dane przedkliniczne i translacyjne podczas prezentacji na dorocznym spotkaniu American Association for Cancer Research 2022 w kwietniu 2022 r., podkreślając, że IK-930 jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem TEAD w celu zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb i przezwyciężenia oporności terapeutycznej
 • IK-175: Program hamowania AHR we współpracy z Bristol Myers Squibb (BMS)
  • W kwietniu 2022 r., w oparciu o pojawiające się dane dotyczące tolerancji i wstępnej aktywności przeciwnowotworowej IK-175 w skojarzeniu z niwolumabem, Ikena awansowała do etapu 2 kohorty ekspansji w badaniu klinicznym fazy 1a/1b IK-175 (NCT04200963) w pacjentów z rakiem urotelialnym z przerzutami, u których nastąpiła progresja w ramach wcześniejszych linii leczenia, w tym inhibitorów punktów kontrolnych
  • Ikena planuje przedstawić wstępne dane kliniczne z tego badania na konferencji onkologicznej w drugiej połowie 2022 r., a w drugiej połowie planuje rozpocząć drugie badanie fazy 1b IK-175 w połączeniu z niwolumabem w płaskonabłonkowym raku głowy i szyi z 2022 roku
 • Badania i rozwój oraz rozwój rurociągów
  • Ikena i Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) ogłosiły partnerstwo badawczo-rozwojowe na początku maja 2022 r.
   • To partnerstwo umożliwi firmie Ikena dalsze pogłębienie wiedzy na temat szlaków Hippo i RAS, aby pomóc w kształtowaniu strategii rozwoju klinicznego, a także zapewni firmie Ikena dostęp do światowej klasy naukowców oraz obszerny biobank próbek guzów pacjentów i nowatorskich modeli nowotworów
 • Rozwój organizacyjny
  • Powołanie Jotina Marango, MD, PhD, na stanowisko Chief Financial Officer i Head of Corporate Development
   • Dr Marango wnosi prawie 15 lat doświadczenia w branży w zakresie finansów i rozwoju biznesu i połączy funkcje rozwoju korporacyjnego i biznesowego w Ikena
  • Powołanie dr Richarda Woostera do Rady Dyrektorów Ikeny
   • Jako niezależny, skoncentrowany na badaniach dyrektor, dr Wooster wnosi do Ikeny ponad 30-letnie doświadczenie w odkrywaniu i opracowywaniu leków onkologicznych

I kwartał 2022 Wyniki finansowe

Ikena miała 212,4 mln USD w gotówce, ekwiwalentach środków pieniężnych i zbywalnych papierach wartościowych na dzień 31 marca 2022 r., w porównaniu z 232,2 mln USD na dzień 31 grudnia 2021 r. Ikena uważa, że ​​jej dostępna gotówka, ekwiwalenty środków pieniężnych i zbywalne papiery wartościowe wystarczą na pokrycie kosztów operacyjnych wymogów do połowy 2024 r. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności operacyjnej wyniosły 19,8 mln USD w kwartale zakończonym 31 marca 2022 r., w porównaniu do 13,2 mln USD środków pieniężnych wykorzystanych w działalności operacyjnej w tym samym okresie 2021 r.

Przychody z badań i rozwoju wynikające z umowy o współpracy w wysokości 3,4 mln USD i 3,5 mln USD za trzy miesiące zakończone odpowiednio 31 marca, 2022 i 2021 r. są związane z Umową o współpracy BMS dla programów IK-175 i IK-412, która została zawarta w styczniu 2019 r. .

Wydatki na badania i rozwój wyniosły 14,3 mln USD za trzy miesiące zakończone 31 marca 2022 r., w porównaniu do 10,0 mln USD za trzy miesiące zakończone 31 marca 2021 r. Wzrost kosztów badań i rozwoju wynikał głównie z kosztów rozwoju produkcji i badań klinicznych dla IK-930 jako rozpoczęliśmy dawkowanie pacjentom w styczniu 2022 r. w naszym badaniu fazy 1 oraz działania badawcze w ramach innych programów fazy odkrywania. Ponadto wzrosły nakłady na badania i rozwój związane z personelem i kosztami ogólnymi w związku ze wzrostem zatrudnienia. Ten wzrost nakładów na badania i rozwój został częściowo zrekompensowany spadkiem prac rozwojowych dla IK-412 w związku z wstrzymaniem programu w IV kwartale 2021 r.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 6,0 mln USD za trzy miesiące zakończone 31 marca 2022 r. w porównaniu do 3,2 mln USD za trzy miesiące zakończone 31 marca 2021 r. Wzrost wynikał głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń w związku ze wzrostem zatrudnienia i ubezpieczeń wydatków, a także ogólnego wzrostu wydatków na usługi prawne, konsultingowe i udogodnienia w celu wspierania naszej działalności jako spółki publicznej.

O firmie Ikena Oncology
Ikena OnkologiaTMkoncentruje się na opracowywaniu nowych terapii ukierunkowanych na kluczowe szlaki sygnałowe, które napędzają powstawanie i rozprzestrzenianie się raka. Główny program celowanej onkologii firmy, IK-930, jest inhibitorem TEAD działającym na szlak sygnałowy Hippo, znany szlak supresorowy nowotworów, który również napędza oporność na wiele terapii celowanych. Trwające badania odkrywcze firmy obejmują inne cele w ścieżce Hippo, jak również w ścieżce sygnalizacyjnej RAS. W klinice znajdują się dodatkowe programy ukierunkowane na mikrośrodowisko guza i sygnalizację immunologiczną, w tym IK-175, antagonista AHR, który jest opracowywany we współpracy z Bristol Myers Squibb. Rurociąg Ikeny opiera się na leczeniu nowotworów zdefiniowanych genetycznie lub opartych na biomarkerach oraz opracowywaniu terapii, które mogą służyć określonym populacjom pacjentów potrzebującym nowych opcji terapeutycznych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedźwww.ikenaoncology.comlub śledź nas dalejŚwiergotILinkedin.

Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., z późniejszymi zmianami, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące: harmonogramu i postępów naszych ukierunkowanych programów onkologicznych; nasze oczekiwania dotyczące korzyści terapeutycznych naszych ukierunkowanych programów onkologicznych; oczekiwania dotyczące naszego nowego dyrektora wykonawczego; naszą zdolność do skutecznego odkrywania i rozwijania kandydatów na produkty; nasza zdolność do uzyskiwania i utrzymywania aprobat organów regulacyjnych dla naszych kandydatów na produkty; wdrażanie naszego modelu biznesowego i planów strategicznych dla naszych kandydatów biznesowych i produktowych. Słowa „może”, „będzie”, „mógłby”, „byłby”, „powinien”, „oczekiwać”, „planować”, „przewidywać”, „zamierzać”, „wierzyć”, „szacować”, „przewidywać”, „projekt”, „potencjał”, „kontynuacja”, „cel” i podobne wyrażenia mają na celu zidentyfikowanie stwierdzeń dotyczących przyszłości, chociaż nie wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają te identyfikujące słowa. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym opierają się na bieżących oczekiwaniach i przekonaniach kierownictwa i są obarczone wieloma czynnikami ryzyka, niepewności i ważnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych przez jakiekolwiek prognozy dotyczące przyszłości oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, w tym między innymi ryzyko i niepewność związane z harmonogramem i postępem naszych ukierunkowanych programów onkologicznych; nasze oczekiwania dotyczące korzyści terapeutycznych naszych ukierunkowanych programów onkologicznych; oczekiwania dotyczące naszego nowego dyrektora wykonawczego; naszą zdolność do skutecznego odkrywania i rozwijania kandydatów na produkty; wdrożenie naszego modelu biznesowego i planów strategicznych dla naszych kandydatów biznesowych i produktowych oraz inne czynniki omówione w sekcji „Czynniki ryzyka” formularza 10-Q firmy Ikena za kwartał zakończony 31 marca 2022 r., który jest przechowywany w SEC, aktualizowane przez wszelkie późniejsze zgłoszenia SEC. Ostrzegamy, aby nie polegać nadmiernie na jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich złożenia. Zrzekamy się jakiegokolwiek obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania takich oświadczeń w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian oczekiwań lub zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których mogą opierać się takie oświadczenia, lub które mogą wpływać na prawdopodobieństwo, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od tych określonych w wypowiedzi prognozujące. Wszelkie stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym komunikacie prasowym reprezentują nasze poglądy wyłącznie na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu i nie należy na nich polegać jako reprezentujących poglądy firmy w jakiejkolwiek późniejszej dacie. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Kontakt dla inwestorów:
Rebeka Cohen
Ikena Onkologia
rcohen@ikenaoncology.com

Kontakt z mediami:
Gwen Shanker
Komunikacja LifeSci
gschanker@lifescicomms.com

Wybrane informacje finansowe
(w tysiącach, z wyłączeniem akcji i danych na akcję)
(niebadane)
Pozycje zestawienia operacji:trzy miesiące zakończone 31 marca,
20222021
Przychody z badań i rozwoju w ramach umowy o współpracy$3384$3474
Koszty operacyjne:
Badania i rozwój1434310021
Ogólne i administracyjne60033173
Całkowite koszty operacyjne2034613194
Strata z operacji(16962)(9720)
Wynik z tytułu odsetek1724
Pozostałe straty netto(49)
Inne dochody1234
Strata netto$(16839)$(9716)
Inna całkowita strata:
Niezrealizowana strata na zbywalnych papierach wartościowych(478)
Całkowita całkowita strata$(478)$
Strata netto na akcję:
Strata netto na akcję przypadająca na zwykłych akcjonariuszy podstawowa i rozwodniona$(0,47)$(2.52)
Wyemitowane, podstawowe i rozwodnione akcje zwykłe o średniej ważonej36 075 4073 850 264
Wybrane pozycje bilansu:31 marca 2022 r31 grudnia 2021 r
gotówka i odpowiedniki gotówki$46877$232217
Zbywalne papiery wartościowe$165 498$-
Aktywa ogółem$227747$247 879
Zobowiązania ogółem$34792$40 002
Dopłaty do kapitału$355690$353295
Skumulowany deficyt$(162293)$(145454)
Kapitał własny ogółem$192 955$207 877

Ikena Oncology przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 r. i przedstawia aktualizację korporacyjną (1)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 24/09/2023

Views: 5773

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.