Shivalikview Steel Trading Private Limited – Informacje o firmie, znaki towarowe i dyrektorzy (2023)

Lista dokumentów

2020

Zmiany dyrektorów
Formularz DIR-12-09112020_signed09 listopada 2020
Dowód zaprzestania;-0611202006 listopada 2020
Roczne zwroty i bilans
Formularz AOC-4(XBRL)-05102020_signed05 października 2020 r
Inne e-formularze
Formularz DPT-3-05102020-podpisany05 października 2020 r
Inne załączniki
Oświadczenie o fakcie i przyczynach nieprzyjęcia sprawozdania finansowego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) -2909202029 września 2020 r
Zmiany dyrektorów
Formularz DIR-12-31082020_signed31 sierpnia 2020 r
Opcjonalny załącznik-(1)-3108202031 sierpnia 2020 r
Formularz DIR-12-22082020_signed22 sierpnia 2020 r
Dowód zaprzestania;-1808202018 sierpnia 2020 r
Zawiadomienie o rezygnacji;-1808202018 sierpnia 2020 r
Opcjonalny załącznik-(1)-1808202018 sierpnia 2020 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz MGT-7-04082020_signed04 sierpnia 2020
Inne załączniki
Lista akcjonariuszy, posiadaczy obligacji;-0408202004 sierpnia 2020
Opcjonalny załącznik-(1)-0408202004 sierpnia 2020
Opcjonalny załącznik-(2)-0408202004 sierpnia 2020
Kopia MGT-8-0408202004 sierpnia 2020
Zmiany dyrektorów
Formularz DIR-12-10012020_signed10 stycznia 2020 r
Opcjonalny załącznik-(1)-0901202009 stycznia 2020
Opcjonalny załącznik-(2)-0901202009 stycznia 2020
Oświadczenie powołanego dyrektora, dyrektora zarządzającego, w formularzu nr DIR-2;-0901202009 stycznia 2020

2019

Zawiadomienie o rezygnacji złożone w firmie - 1009201910 września 2019 r
Dowód nadania - 1009201910 września 2019 r
Formularz DIR-11-10092019_signed10 września 2019 r
Zawiadomienie o rezygnacji złożone w firmie - 1707201917 lipca 2019 r
Dowód nadania - 1707201917 lipca 2019 r
Formularz DIR-11-17072019_signed17 lipca 2019 r
Zawiadomienie o rezygnacji złożone w firmie - 0807201908 lipca 2019 r
Dowód nadania - 0807201908 lipca 2019 r
Formularz DIR-11-08072019_signed08 lipca 2019 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz AOC-4(XBRL)-02052019_signed02 maja 2019 r
Inne załączniki
Dokument XBRL dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego-0205201902 maja 2019 r
Sprawozdania finansowe XBRL należycie uwierzytelnione zgodnie z sekcją 134 (w tym raport Zarządu, raport audytora i inne dokumenty) -0205201902 maja 2019 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz MGT-7-19022019_signed19 lutego 2019 r
Inne załączniki
Lista akcjonariuszy, posiadaczy obligacji;-1902201919 lutego 2019 r
Opcjonalny załącznik-(1)-1902201919 lutego 2019 r
Kopia MGT-8-1902201919 lutego 2019 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz AOC-4(XBRL)-05022019_signed05 lutego 2019 r
Inne załączniki
Dokument XBRL dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego-0502201905 lutego 2019 r
Sprawozdania finansowe XBRL należycie uwierzytelnione zgodnie z sekcją 134 (w tym raport Zarządu, raport audytora i inne dokumenty) -0502201905 lutego 2019 r

2018

Inne e-formularze
Formularz ADT-1-03112018_signed03 listopada 2018
Inne załączniki
Kopia pisemnej zgody udzielonej przez audytora-2210201822 października 2018 r
Kopia zawiadomienia przesłanego przez firmę - 2210201822 października 2018 r
Kopia uchwały podjętej przez spółkę -2210201822 października 2018 r
Inne e-formularze
Formularz ADT-1-0309201803 września 2018
Inne załączniki
Kopia zawiadomienia przesłanego przez firmę-0309201803 września 2018
Kopia pisemnej zgody udzielonej przez audytora-0309201803 września 2018
Kopia uchwały podjętej przez spółkę -0309201803 września 2018
Roczne zwroty i bilans
Formularz MGT-7-09062018_signed09 czerwca 2018 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik-(1)-0906201809 czerwca 2018 r
Kopia MGT-8-0906201809 czerwca 2018 r
Lista akcjonariuszy, posiadaczy obligacji;-0906201809 czerwca 2018 r

2017

Inne e-formularze
Formularz ADT-1-15112017_signed15 listopada 2017 r
Inne załączniki
Kopia zawiadomienia przesłanego przez firmę - 1511201715 listopada 2017 r
Kopia pisemnej zgody udzielonej przez audytora-1511201715 listopada 2017 r
Kopia uchwały podjętej przez spółkę - 1511201715 listopada 2017 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz AOC-4(XBRL)-14062017_signed14 czerwca 2017 r
Inne załączniki
Dokument XBRL dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego-1406201714 czerwca 2017 r
Sprawozdania finansowe XBRL należycie uwierzytelnione zgodnie z sekcją 134 (w tym raport Zarządu, raport audytora i inne dokumenty) – 1406201714 czerwca 2017 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-23012017_signed23 stycznia 2017 r
Inne załączniki
Kopie uchwał wraz z kopią uzasadnienia zgodnie z sekcją 173-2301201723 stycznia 2017 r
Opcjonalny załącznik-(1)-2301201723 stycznia 2017 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz MGT-7-06012017_signed06 stycznia 2017 r
Inne załączniki
Lista akcjonariuszy, posiadaczy obligacji;-0601201706 stycznia 2017 r
Kopia MGT-8-0601201706 stycznia 2017 r
Opcjonalny załącznik-(1)-0601201706 stycznia 2017 r

2016

Inne e-formularze
Formularz PAS-3-21062016_podpisany21 czerwca 2016 r
Inne załączniki
Kopia zarządu lub akcjonariuszy? uchwała-2106201621 czerwca 2016 r
Lista przydzielonych. Dołącz oddzielną listę dla każdego przydziału (format znajdziesz w instrukcji). Jeżeli nie jest załączona, należy ją złożyć osobno na płycie CD.-2106201621 czerwca 2016 r
Pełny zapis ofert i przyjęć ofert prywatnych w formularzu PAS-5.-2106201621 czerwca 2016 r
Inne e-formularze
Formularz GNL-2-20062016-podpisany20 czerwca 2016 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik-(1)-1806201618 czerwca 2016 r
Kopia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, listu z ofertą oferty prywatnej lub protokołu listu z ofertą oferty prywatnej, który ma być przechowywany przez spółkę – 1806201618 czerwca 2016 r
Inne e-formularze
Formularz SH-7-16062016 - podpisany16 czerwca 2016 r
Inne załączniki
Kopia uchwały o zmianie kapitału;-1306201613 czerwca 2016 r
Zmieniony akt założycielski;-1306201613 czerwca 2016 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-08062016_signed08 czerwca 2016 r
Inne załączniki
Kopie uchwał wraz z kopią uzasadnienia zgodnie z sekcją 173-0806201608 czerwca 2016 r
Inne e-formularze
Formularz PAS-3-06062016_podpisany06 czerwca 2016 r
Inne załączniki
Lista przydzielonych. Dołącz oddzielną listę dla każdego przydziału (format znajdziesz w instrukcji). Jeżeli nie jest załączona, należy ją złożyć osobno na płycie CD.-0606201606 czerwca 2016 r
Kopia umowy, w której akcje zostały przydzielone za wynagrodzeniem innym niż gotówka lub zajęcie, w której szczegóły umowy zostały spisane na piśmie przez spółkę, jeśli takie istnieją;-0606201606 czerwca 2016 r
Kopia zarządu lub akcjonariuszy? uchwała-0606201606 czerwca 2016 r
Protokół wyceny rzeczoznawcy, jeśli istnieje;-0606201606 czerwca 2016 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-27052016_signed27 maja 2016 r
Inne załączniki
Kopie uchwał wraz z kopią uzasadnienia zgodnie z sekcją 173-2705201627 maja 2016 r
Roczne zwroty i bilans
Dokument XBRL do sprawozdania finansowego 10-02-2016 za rok obrotowy kończący się 31-03-2015.pdf.PDF18 lutego 2016 r
Formularz AOC-4 XBRL-180216.OCT17 lutego 2016 r
Formularz MGT-7-090116.OCT08 stycznia 2016 r

2015

Inne e-formularze
Formularz MGT-14-231115.OCT23 listopada 2015 r
Inne załączniki
Kopia uchwały-231115.PDF23 listopada 2015 r
Opcjonalny załącznik 2-231115.PDF23 listopada 2015 r
Opcjonalny załącznik 1-231115.PDF23 listopada 2015 r
Dokumenty założycielskie
Formularz ADT-1-181015.OCT17 października 2015 r
Inne e-formularze
Formularz PAS-3-030915.OCT03 września 2015
Inne załączniki
Resltn przeszedł przez BOD-020915.PDF02 września 2015
Opcjonalny załącznik 1-020915.PDF02 września 2015
Lista przydzielonych-020915.PDF02 września 2015
Inne e-formularze
Formularz SH-7-010915.PDF01 września 2015
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-010915.PDF01 września 2015
Kopia uchwały o zmianie kapitału-010915.PDF01 września 2015
Opcjonalny załącznik 2-010915.PDF01 września 2015
Opcjonalny załącznik 1-010915.PDF01 września 2015
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-090715.PDF09 lipca 2015
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-090715.PDF09 lipca 2015
Kopia uchwały-090715.PDF09 lipca 2015
Opcjonalny załącznik 2-090715.PDF09 lipca 2015
Opcjonalny załącznik 1-090715.PDF09 lipca 2015
Dokumenty założycielskie
Formularz DIR-11-110215.OCT11 lutego 2015 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-100215.PDF10 lutego 2015 r
Inne e-formularze
Formularz DIR-12-070215.OCT07 lutego 2015
Inne załączniki
Dowód zaprzestania działalności – 060215.PDF06 lutego 2015

2014

Roczne zwroty i bilans
Dokument XBRL dot. bilansu 16-12-2014 za rok obrotowy kończący się 31-03-2014.pdf.PDF18 grudnia 2014 r
Formularz 23AC XBRL-181214-161214 dla roku obrotowego kończącego się 310314.OCT17 grudnia 2014 r
FormSchV-121214 dla roku obrotowego kończącego się 310314.OCT12 grudnia 2014 r
Inne e-formularze
Formularz GNL.2-291114.OCT29 listopada 2014
Formularz DIR-12-111114.OCT11 listopada 2014
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-101114.PDF10 listopada 2014 r
Opcjonalny załącznik 2-101114.PDF10 listopada 2014 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-161014.OCT16 października 2014 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 3-141014.PDF14 października 2014 r
Opcjonalny załącznik 2-141014.PDF14 października 2014 r
Opcjonalny załącznik 1-141014.PDF14 października 2014 r
Kopia uchwały-111014.PDF11 października 2014 r
Opcjonalny załącznik 1-111014.PDF11 października 2014 r
Inne e-formularze
Formularz DIR-12-091014.OCT09 października 2014
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 2-250914.PDF25 września 2014 r
Opcjonalny załącznik 1-250914.PDF25 września 2014 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-160914.OCT15 września 2014 r
Inne załączniki
Kopia uchwały-310814.PDF31 sierpnia 2014 r
Opcjonalny załącznik 3-310814.PDF31 sierpnia 2014 r
Opcjonalny załącznik 2-310814.PDF31 sierpnia 2014 r
Opcjonalny załącznik 1-310814.PDF31 sierpnia 2014 r
Certyfikaty
Świeży akt założycielski w wyniku zmiany nazwy w wyniku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – 250614.PDF26 czerwca 2014 r
Inne e-formularze
Świeży akt założycielski w wyniku zmiany nazwy w wyniku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – 250614.PDF26 czerwca 2014 r
Inne załączniki
Świeży akt założycielski w wyniku zmiany nazwy w wyniku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – 250614.PDF26 czerwca 2014 r
Dokumenty założycielskie
Formularz INC-27-240614.PDF24 czerwca 2014 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-240614.PDF24 czerwca 2014 r
Protokół spotkania-240614.PDF24 czerwca 2014 r
Zmieniony Statut-240614.PDF24 czerwca 2014 r
Opcjonalny załącznik 2-240614.PDF24 czerwca 2014 r
Formularz 67 – Dodatek – 140614 dotyczący formularza MGT-14-060614.PDF14 czerwca 2014 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-060614.PDF06 czerwca 2014
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-060614.PDF06 czerwca 2014
Opcjonalny załącznik 1-060614.PDF06 czerwca 2014
Kopia uchwały-060614.PDF06 czerwca 2014
AoA — Statut spółki-060614.PDF06 czerwca 2014
Inne e-formularze
Formularz PAS-3-280514.OCT28 maja 2014 r
Inne załączniki
Kopia uchwały nadzwyczajnej zezwalającej na emisję papierów wartościowych -270514.PDF27 maja 2014 r
Resltn przeszedł przez BOD-270514.PDF27 maja 2014 r
Lista przydzielonych-270514.PDF27 maja 2014 r
Inne e-formularze
Formularz MGT-14-150514.PDF15 maja 2014 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-150514.PDF15 maja 2014 r
Kopia uchwały-150514.PDF15 maja 2014 r
Inne e-formularze
Formularz 32-280314.PAŹ28 marca 2014 r
Formularz 32-270314.PAŹ27 marca 2014 r
Inne załączniki
Dowód zaprzestania działalności – 270314.PDF27 marca 2014 r

2013

Roczne zwroty i bilans
FormSchV-241113 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310313.OCT25 listopada 2013 r
Dokument XBRL dot. bilansu 16-11-2013 za rok obrotowy kończący się 31-03-2013.pdf.PDF18 listopada 2013 r
Formularz 23AC XBRL-181113-161113 dla roku obrotowego kończącego się 310313.OCT18 listopada 2013 r
Dokument XBRL do rachunku zysków i strat 16-11-2013 za rok obrotowy kończący się 31-03-2013.pdf.PDF17 listopada 2013 r
Formularz 23ACA XBRL-171113-161113 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310313.OCT17 listopada 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 25C-051113-070813.PDF07 listopada 2013
Inne załączniki
Kopia uchwały Zarządu-051113.PDF07 listopada 2013
Inne e-formularze
Formularz 23-051113.PDF05 listopada 2013
Inne załączniki
Kopia uchwały-051113.PDF05 listopada 2013
Inne e-formularze
Formularz 2-311013.PAŹ31 października 2013 r
Inne załączniki
Lista przydzielonych-311013.PDF31 października 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 5-211013.PDF21 października 2013 r
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-211013.PDF21 października 2013 r
Opcjonalny załącznik 2-211013.PDF21 października 2013 r
Opcjonalny załącznik 1-211013.PDF21 października 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 23B dla okresu od 010413 do 310314-260913.OCT20 października 2013 r
Formularz 23-101013.PDF10 października 2013 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-101013.PDF10 października 2013 r
MoA – Memorandum of Association-101013.PDF10 października 2013 r
Kopia uchwały-101013.PDF10 października 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 2-280713.PAŹ28 lipca 2013 r
Inne załączniki
Lista przydzielonych-280713.PDF28 lipca 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 5-120413.PDF12 kwietnia 2013 r
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-120413.PDF12 kwietnia 2013 r
Opcjonalny załącznik 2-120413.PDF12 kwietnia 2013 r
Opcjonalny załącznik 1-120413.PDF12 kwietnia 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 23-020413.PDF01 kwietnia 2013
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-020413.PDF01 kwietnia 2013
Kopia uchwały-020413.PDF01 kwietnia 2013
Opcjonalny załącznik 1-020413.PDF01 kwietnia 2013
Roczne zwroty i bilans
Dokument XBRL dot. bilansu 16-01-2013 za rok obrotowy kończący się 31-03-2012.pdf.PDF18 stycznia 2013 r
Dokument XBRL do rachunku zysków i strat 16-01-2013 za rok obrotowy kończący się 31-03-2012.pdf.PDF18 stycznia 2013 r
Formularz 23AC XBRL-170113-160113 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310312.OCT16 stycznia 2013 r
Formularz 23ACA XBRL-170113-160113 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310312.OCT16 stycznia 2013 r
Inne e-formularze
Formularz 23-110113.PDF11 stycznia 2013 r
Inne załączniki
Kopia uchwały-110113.PDF11 stycznia 2013 r
Opcjonalny załącznik 1-110113.PDF11 stycznia 2013 r

2012

Roczne zwroty i bilans
FormSchV-171212 dla roku obrotowego kończącego się 310312.OCT17 grudnia 2012 r
Inne e-formularze
Formularz 23B dla okresu od 010412 do 310313-250912.OCT04 listopada 2012
Formularz 32-221012.PAŹ21 października 2012
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-191012.PDF19 października 2012 r
Inne e-formularze
Formularz 32-140812.PAŹ13 sierpnia 2012
Inne załączniki
Dowód zaprzestania działalności – 130812.PDF13 sierpnia 2012
Inne e-formularze
Formularz 2-060612.PAŹ05 czerwca 2012
Inne załączniki
Lista przydzielonych-040512.PDF04 maja 2012
Inne e-formularze
Formularz 5-190412.PDF19 kwietnia 2012
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-190412.PDF19 kwietnia 2012
Opcjonalny załącznik 2-190412.PDF19 kwietnia 2012
Opcjonalny załącznik 1-190412.PDF19 kwietnia 2012
Inne e-formularze
Formularz 23-130412.PDF13 kwietnia 2012
Inne załączniki
MoA – Memorandum of Association-130412.PDF13 kwietnia 2012
Kopia uchwały-130412.PDF13 kwietnia 2012
Opcjonalny załącznik 1-130412.PDF13 kwietnia 2012
Inne e-formularze
Formularz 2-050312.PAŹ04 marca 2012
Inne załączniki
Lista przydzielonych-020312.PDF02 marca 2012
Inne e-formularze
Formularz 2-290212.PAŹ28 lutego 2012 r
Inne załączniki
Lista przydzielonych-280212.PDF28 lutego 2012 r
Roczne zwroty i bilans
Formularz 23AC XBRL-150212-140212 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310311.OCT14 lutego 2012 r
Formularz 23ACA XBRL-150212-140212 dla roku obrotowego kończącego się 310311.OCT14 lutego 2012 r
Dokument XBRL dot. bilansu 14-02-2012 za rok obrotowy kończący się 31-03-2011.pdf.PDF14 lutego 2012 r
Dokument XBRL do rachunku zysków i strat 14-02-2012 za rok obrotowy kończący się 31-03-2011.pdf.PDF14 lutego 2012 r
Inne e-formularze
Formularz 5-140112.PDF14 stycznia 2012 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 2-140112.PDF14 stycznia 2012 r
MoA – Memorandum of Association-140112.PDF14 stycznia 2012 r
Opcjonalny załącznik 1-140112.PDF14 stycznia 2012 r
Inne e-formularze
Formularz 23-100112.PDF11 stycznia 2012 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-100112.PDF11 stycznia 2012 r
Kopia uchwały-100112.PDF11 stycznia 2012 r
Inne e-formularze
Formularz 23-100112.PDF10 stycznia 2012 r
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-100112.PDF10 stycznia 2012 r
MoA – Memorandum of Association-100112.PDF10 stycznia 2012 r

2011

Inne e-formularze
Formularz 23-271211.PDF27 grudnia 2011 r
Inne załączniki
Kopia uchwały-271211.PDF27 grudnia 2011 r
Opcjonalny załącznik 1-271211.PDF27 grudnia 2011 r
Roczne zwroty i bilans
FormSchV-291111 dla roku obrotowego kończącego się 310311.OCT01 grudnia 2011

2010

FormSchV-021110 dla roku obrotowego kończącego się 310310.OCT04 listopada 2010
Formularz 23AC-251010 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310310-Revised-1.OCT27 października 2010 r
Frm23ACA-251010 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310310-Revised-1.OCT27 października 2010 r
FormSchV-160110 dla roku obrotowego kończącego się 310309.OCT21 stycznia 2010 r

2009

Dodatkowy załącznik do formularza 23AC-141209 dla roku obrotowego kończącego się 310309.OCT16 grudnia 2009
Frm23ACA-141209 na rok kończący się 310309.OCT16 grudnia 2009
Formularz 23AC-141209 dla roku obrotowego kończącego się dnia-310309.OCT16 grudnia 2009
Inne e-formularze
Formularz 2-090409.PDF09 kwietnia 2009
Inne załączniki
Lista przydzielonych-090409.PDF09 kwietnia 2009
Formularz 67 – Dodatek – 030409 w odniesieniu do formularza 23-260309.PDF03 kwietnia 2009
Kopia uchwały wspólników-030409.PDF03 kwietnia 2009
MoA – Memorandum of Association-030409.PDF03 kwietnia 2009
Inne e-formularze
Formularz 23-260309.PDF26 marca 2009
Formularz 5-260309.PDF26 marca 2009
Inne załączniki
Kopia uchwały-260309.PDF26 marca 2009
MoA – Memorandum of Association-260309.PDF26 marca 2009
Opcjonalny załącznik 1-260309.PDF26 marca 2009

2008

Roczne zwroty i bilans
Dodatkowy załącznik do formularza 23AC-291208.OCT28 grudnia 2008
Formularz 23AC-291208.PAŹ28 grudnia 2008
Formularz 23ACA-291208.OCT28 grudnia 2008
Inne załączniki
Kopia umowy-041208.PDF04 grudnia 2008
Kopia uchwały-041208.PDF04 grudnia 2008
Roczne zwroty i bilans
Formularz 20B-301108.PAŹ30 listopada 2008 r
Inne e-formularze
Formularz 23-271108.PDF27 listopada 2008
Inne załączniki
Kopia uchwały-271108.PDF27 listopada 2008
Kopia umowy-271108.PDF27 listopada 2008
Opcjonalny załącznik 1-271108.PDF27 listopada 2008
Inne e-formularze
Formularz 23B-071008.PDF07 października 2008
Inne załączniki
Otrzymano kopię zawiadomienia – 071008.PDF07 października 2008
Zmiany dyrektorów
Formularz 32-220908.PDF22 września 2008
Inne e-formularze
Formularz 23-220908.PDF22 września 2008
Formularz 25C-220908.PDF22 września 2008
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-220908.PDF22 września 2008
Kopia uchwały-220908.PDF22 września 2008
Kopia uchwały Zarządu-220908.PDF22 września 2008
Inne e-formularze
Formularz 2-110608.PDF11 czerwca 2008
Inne załączniki
Lista przydzielonych-110608.PDF11 czerwca 2008
Certyfikaty
Świeży akt założycielski wynikający ze zmiany nazwy w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną – 100608.PDF10 czerwca 2008
Dokumenty założycielskie
Świeży akt założycielski wynikający ze zmiany nazwy w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną – 100608.PDF10 czerwca 2008
Inne e-formularze
Formularz 62-310508.PDF31 maja 2008 r
Inne załączniki
Zmieniony protokół stowarzyszenia – 310508.PDF31 maja 2008 r
Zmieniony statut spółki – 310508.PDF31 maja 2008 r
Stmnt zamiast Prospektu-ScheduleIV--310508.PDF31 maja 2008 r
Opcjonalny załącznik 1-310508.PDF31 maja 2008 r
Opcjonalny załącznik 2-310508.PDF31 maja 2008 r
Inne-310508.PDF31 maja 2008 r
Dokumenty założycielskie
Formularz 20A-300508.PDF30 maja 2008 r
Inne e-formularze
Formularz 23-300508.PDF30 maja 2008 r
Formularz 5-300508.PDF30 maja 2008 r
Inne załączniki
Zmieniony statut spółki – 300508.PDF30 maja 2008 r
MoA – Memorandum of Association-300508.PDF30 maja 2008 r
AoA — Statut spółki — 300508.PDF30 maja 2008 r
Opcjonalny załącznik 1-300508.PDF30 maja 2008 r
Kopia uchwały-300508.PDF30 maja 2008 r
Opcjonalny załącznik 3-300508.PDF30 maja 2008 r
Inne-300508.PDF30 maja 2008 r
Specjalna uchwała rządu centralnego-300508.PDF30 maja 2008 r

2007

Roczne zwroty i bilans
Formularz 23AC-011207.PAŹ01 grudnia 2007
Formularz 20B-241107.PAŹ23 listopada 2007
Zmiany dyrektorów
Formularz 32-221107.PDF22 listopada 2007
Inne załączniki
Opcjonalny załącznik 1-221107.PDF22 listopada 2007
Zmiany dyrektorów
Formularz 32-200807.PDF20 sierpnia 2007
Roczne zwroty i bilans
Formularz 23AC-040107.OCT04 stycznia 2007

2006

Formularz 20B-311206.PAŹ31 grudnia 2006 r
Certyfikaty
Certyfikat założenia.PDF21 kwietnia 2006
Zmiany dyrektorów
Formularz 32.PDF21 kwietnia 2006
Dokumenty założycielskie
Certyfikat założenia.PDF21 kwietnia 2006
Roczne zwroty i bilans
Zeznanie roczne 2003_2004.PDF21 kwietnia 2006
Zeznanie roczne 2004_2005.PDF21 kwietnia 2006
Zeznanie roczne 2002_2003.PDF21 kwietnia 2006
Inne e-formularze
Formularz 5.PDF21 kwietnia 2006
Inne załączniki
AOA.PDF21 kwietnia 2006
MOA.PDF21 kwietnia 2006

Często zadawane pytania

Jaka jest data zarejestrowania spółki Shivalikview Steel Trading Private Limited?

Spółka Shivalikview Steel Trading Private Limited została zarejestrowana w dniu17 marca 2003.

Jaki jest oficjalny zarejestrowany adres spółki Shivalikview Steel Trading Private Limited?

Oficjalny adres siedziby firmy toDziałka nr 78, teren przemysłowy, etap 1 chandigarh chandigarh ch 160002 in.

W jakim państwie została zarejestrowana firma?

Siedziba firmy mieści się wCzandigarh.

Jaka jest klasyfikacja zarejestrowanej spółki?

Spółka prywatna Shivalikview zajmująca się handlem stalą zarejestrowana w RoC jest klasyfikowana jakoPrywatna firma.

Czy spółka Shivalikview zajmująca się handlem stalą jest zgodna z przepisami?

Tak, firma spełnia wymogi w oparciu oAktywnyreprezentowany przez ROC.

Do jakiej kategorii zalicza się firma według MCA?

MCA sklasyfikowało firmę jakoSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akcje.

Jaka jest liczba dyrektorów powiązanych z Shivalikview Steel Trading Private Limited?

5dyrektorów jest powiązanych ze spółką.

Kim są notowani na giełdzie dyrektorzy spółki Shivalikview Steel Trading Private Limited?

Powołani dyrektorzy w spółce to:

  • Hardev Chand Verma
  • Madan lal Sharma
  • Birendera Bhardwaja
  • Yash Pall Jain
  • Vijay Kumar Tiwari

Jaka jest jurysdykcja ROC dla firmy?

ROC, w którym zarejestrowana jest firma, toRoC-Chandigarh.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 29/07/2023

Views: 5846

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.