VIX Opcje: Są to ryzyka i osobliwości (2023)

Handel opcjami VIX oferuje inwestorom możliwość zabezpieczenia ryzyka rynkowego i zabezpieczenia portfela akcji. W tym poście na blogu Alexander Eichhorn przedstawia bardziej szczegółowo handel opcjami VIX i sposób, w jaki to działa, pokazuje możliwe strategie oraz omawia ryzyko i funkcje specjalne.

treść Ukrywać

1 Co to jest indeks VIX?

2 Jak obliczany jest indeks VIX?

3 Jak handlować indeksem VIX?

4 Jak działa handel opcjami VIX

5 zalet opcji VIX

(Video) Webinar: Opanuj opcje - Część VII, zmienność i spread cz.2

6 Wady opcji VIX

7 Wnioski dotyczące handlu opcjami VIX

Co to jest indeks VIX?

VIX to tzwnajbardziej znany indeks zmiennościna całym świecie. Jest również znany jako „indeks strachu” lub „indeks niepokoju”, ponieważ mierzy oczekiwaną zmienność amerykańskiego rynku akcji (S&P 500). VIX jest obliczany i publikowany przez Chicago Board Options Exchange (CBOE). Jest obliczany na podstawie cen opcji z 30 dniami pozostałymi do terminu zapadalności na S&P 500. Wysoki odczyt często wskazuje na niestabilny (spadający) rynek, podczas gdy niższe odczyty wskazują na zdrową hossę.

Jak obliczany jest indeks VIX?

VIX jest obliczany na podstawie cen kontraktów opcyjnych na S&P 500 (indeks). Uwzględniane są ceny opcji put i call na indeks S&P 500. VIX wskazuje procent oczekiwanej zmienności, która jest oczekiwana w ciągu następnego 30-dniowego okresu. Im wyższy VIX, tym większa oczekiwana zmienność, a tym samym niepewność na rynku.

Kiedy S&P 500 rośnie, zmienność (VIX) spada – kiedy S&P 500 spada, zmienność (VIX) rośnie, to mnemonik wielu traderów. Jako indeks zmienności, VIX mówi nam – mówiąc prościej – jak silne będą wahania, których możemy się spodziewać w S&P 500. Wzrost cen akcji zwykle wiąże się ze spadkiem zmienności. I odwrotnie, gdy ceny spadają, VIX ma tendencję do wzrostu.

Wskazówka: Więcej informacji na temat indeksu VIX można znaleźć wten wpis na blogu!

Jak można handlować indeksem VIX?

Sam indeks VIX nie jest zbywalny, ale może być przedmiotem obrotu na CBOE w formieKontrakty terminowei opcje są przedmiotem obrotu. Istnieje również wiele funduszy ETF i ETN, które śledzą VIX, zapewniając sposób pośredniego handlu VIX. Inwestorzy powinni jednak pamiętać, że VIX nie jest „tradycyjnym” aktywem, takim jak akcje czy obligacje, i jako taki wiąże się z innym ryzykiem i cechami.

Ponieważ sam indeks VIX nie jest zbywalny, handlowcy i handlarze opcjami muszą uważnie przyjrzeć się krzywej kontraktów terminowych indeksu VIX. Wszystkie wyceny kontraktów terminowych i opcji na instrumenty pochodne zawsze odnoszą się do odpowiedniego kontraktu terminowego VIX, a nie do indeksu VIX!

Krzywa struktury kontraktów terminowych przedstawia ceny kolejnych kontraktów terminowych. Zwykle kontrakt uzupełniający jest droższy niż obecny kontrakt wstępny ze względu na dopłatę (koszty magazynowania, odsetki, niepewność prognozy) późniejszego terminu dostawy. Taka krzywa struktury terminowej nazywa się „contango”:

(Video) prof. Andrzej Leder, Zachodnia cywilizacja czy globalna Północ?

VIX Opcje: Są to ryzyka i osobliwości (3)

Występuje również dość nietypowa sytuacja krzywej struktury kontraktów terminowych typu „backwardation”, gdzie kontrakt frontowy jest najdroższy. W poniższym przykładzie kontrakty futures na VIX znajdują się w sytuacji zacofania podczas kryzysu finansowego w 2008 roku:

VIX Opcje: Są to ryzyka i osobliwości (4)

Podczas ostrzejszych spadków S&P 500, kontrakty futures na VIX przesuwają się z krzywej contango do krzywej wstecznej. Ta zmiana pozwala wcześnie zidentyfikować wysokie punkty.

Tak działa handel opcjami VIX

W przeciwieństwie do kontraktów futures, opcje mają mnożnik 100. Chociaż opcje odnoszą się do indeksu, cena jest zgodna z kontraktami futures. Zakładając, że wystawca wystawi opcję sprzedaży na VIX z datą wygaśnięcia w lutym, wówczas cena lutowych kontraktów futures jest decydująca dla wyceny opcji, a nie bieżąca cena indeksu VIX.

VIX Opcje: Są to ryzyka i osobliwości (7)

Kluczowe fakty dotyczące opcji VIX:

 • Symbol TWS: VIX (indeks VIX)
 • Mnożnik: 100
 • Metoda ćwiczeń: europejska
 • Metoda rozliczenia: Rozliczenie gotówkowe
 • Rozmiar kleszcza: 0,01

Opcje VIX mają również europejski styl wykonania, co oznacza, że ​​można je wykonać tylko w momencie wygaśnięcia i są rozliczane w gotówce. Możesz dowiedzieć się, dlaczego ważne jest, aby inwestorzy prywatni unikali rozliczeń gotówkowychten wpis na blogu.

(Video) Libertarianin wchodzi w niedźwiedzia | Bioshock, Ayn Rand i historia pewnego miasteczka

Korzyści z opcji VIX

Oto kilka korzyści, jakie może zaoferować handel opcjami VIX:

 1. Zabezpieczenie portfela: opcje VIX oferują inwestorom możliwość zabezpieczenia swojego portfela przed nieoczekiwanymi ruchami rynkowymi. Są zatem szczególnie odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować swoją tolerancję na ryzyko.
 2. Elastyczność: opcje VIX oferują inwestorom elastyczność, ponieważ można nimi handlować na różne sposoby. Na przykład można je ustawić jako „długie” lub „krótkie”, aby wykorzystać spadające lub rosnące rynki.
 3. Dywersyfikacja: Handel opcjami VIX może być przydatnym dodatkiem do portfela, ponieważ reprezentują one inną klasę aktywów niż na przykład akcje czy obligacje. W ten sposób możesz pomóc zmniejszyć ryzyko portfela.
 4. Łatwość handlu: VIX jest płynnym rynkiem, dlatego opcje VIX są łatwe w handlu. Można nimi handlować na Chicago Board Options Exchange (CBOE), a istnieje wiele funduszy ETF i ETN, które śledzą VIX, zapewniając sposób pośredniego inwestowania w tę klasę aktywów. Ponadto nie występuje ryzyko emitenta.
 5. Prognoza zmienności: VIX jest ważnym wskaźnikiem oczekiwanej zmienności na rynku i dlatego może być używany jako narzędzie prognostyczne. Inwestorzy, którzy handlują opcjami VIX, mogą w ten sposób opracować swoje strategie w oparciu o aktualne oczekiwania dotyczące zmienności.

Dobra wiadomość: wolumen obrotu opcjami VIX stale rośnie w ciągu ostatnich kilku lat. CBOE ma zatem również rozmiar tikuzmniejszona z 0,05 do 0,01,w ten sposób możliwy jest jeszcze bardziej płynny handel!

VIX Opcje: Są to ryzyka i osobliwości (10)

Ładując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Ucz się więcej

Ładowanie wideo

Wady opcji VIX

Oto kilka wad, jakie może wiązać się z handlem opcjami VIX:

 1. Wahania cen: VIX jest indeksem zmienności i dlatego sam jest niestabilny. Oznacza to, że ceny opcji VIX mogą podlegać dużym wahaniom, zwiększając ryzyko dla inwestorów.
 2. Nie „tradycyjne” aktywa: VIX nie jest „tradycyjnymi” aktywami, takimi jak akcje czy obligacje. Jest to raczej wartość syntetyczna obliczona na podstawie cen opcji. Inwestorzy inwestujący w opcje VIX powinni zatem być świadomi specyfiki tej klasy aktywów.
 3. Efekt przeciwny do zamierzonego: W niektórych sytuacjach rynkowych VIX, a tym samym ceny opcji VIX, mogą nie zmieniać się w oczekiwanym kierunku. Oznacza to, że w niektórych przypadkach opcje VIX mogą nie pomóc zmniejszyć ryzyka portfela, ale raczej je zwiększyć.
 4. Krótkoterminowe: opcje VIX mają zazwyczaj tylko kilka miesięcy i dlatego są bardziej odpowiednie do handlu krótkoterminowego.

(Video) LII Sesja Rady Miejskiej w Łodzi 22.12.2021 cz. 2

Podsumowanie dotyczące handlu opcjami VIX

Ogólnie rzecz biorąc, opcje VIX oferują inwestorom możliwość zabezpieczenia ryzyka rynkowego i zabezpieczenia ich portfela. Są szczególnie odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować swoją skłonność do podejmowania ryzyka i chcą zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi ruchami na rynku (wzrost zmienności).

Jednak inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę ryzyko i szczególne cechy handlu opcjami VIX oraz uzyskać wystarczające informacje przed zainwestowaniem w tę klasę aktywów. Handel opcjami VIX może być wartościowym dodatkiem do portfela, ale zawsze należy go postrzegać w odniesieniu do indywidualnych celów inwestorów i tolerancji ryzyka.

Pytania i odpowiedzi dotyczące handlu opcjami VIX

Co to jest indeks zmienności VIX?

Indeks zmienności S&P 500 (VIX) wskazuje oczekiwania rynku co do zmienności indeksu S&P 500. VIX jest obliczany na podstawie 30-dniowych cen opcji na S&P 500.

Jak działa VIX?

VIX odzwierciedla oczekiwany zakres wahań indeksu S&P 500. Wysoki odczyt często wskazuje na niestabilny (spadający) rynek, podczas gdy niższe odczyty wskazują na zdrową hossę.

Jak handlować VIX?

Sam indeks VIX nie jest zbywalny. Istnieją jednak produkty na indeksie VIX, takie jak kontrakty terminowe, opcje czy ETP.

Jaka jest przyszłość VIX?

VIX future to produkt futures na indeksie zmienności VIX. Różne kontrakty na VIX mają różne terminy zapadalności. Kontrakty terminowe na VIX wygasają w trzeci wtorek każdego miesiąca.

Co mierzy VIX? Jak oblicza się VIX?

Indeks VIX mierzy oczekiwany zakres wahań S&P 500. Jest on obliczany na podstawie opcji ze średnim pozostałym terminem wykupu wynoszącym 30 dni.

VIX Opcje: Są to ryzyka i osobliwości (13)

Alexander Eichhorn jest pełnoetatowym traderem i inwestorem. Jest założycielem Eichhorn Coaching i zarządzającym portfelem. Jego działalność szkoleniowa koncentruje się na optymalnej obsłudze klientów posiadających duże rachunki. Poprzez liczne artykuły na blogu pokazuje traderom opcji, jak szybko rozpocząć opłacalny handel opcjami i regularnie publikuje analizy i wskazówki dotycząceKanał Eichhorn Coaching na YouTube.

FAQs

Co oznacza VIX? ›

Indeks VIX (ang. Volatility Index) to indeks lotności kapitału, mierzący implikowaną zmienność zmienność opcji na amerykańskim indeksie giełdowym S&P 500 (czyli najbardziej miarodajnym dla amerykańskiej gospodarki i rynku kapitałowego). Od lat obliczany jest przez Chicago Board Options Exchange.

Co oznacza wzrost VIX? ›

Im większa jej skala, tym gwałtowniej rośnie poziom indeksu VIX, ponieważ inwestorzy spodziewają się masowych spadków cen akcji - aktywów postrzeganych jako mniej bezpieczne. Handel na indeksie zmienności VIX pozwala również na osiąganie zysków w momencie odwrócenia trendu i powrotu pozytywnych nastrojów na rynek.

Jak działa VIX? ›

Mówiąc w największym uproszczeniu VIX oddaje wzrost lub spadek cen opcji na S&P 500 (popularny amerykański indeks giełdowy). Chodzi o to, że im opcje na S&P 500 stają się droższe, tym bardziej rośnie VIX i na odwrót.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5711

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.