Warren Buffett zgarnia 4,84 miliarda dolarów rocznego dochodu z dywidend z tych 6 akcji | Motley Głupiec (2023)

Przez prawie sześć dekad jakoBerkshire Hathaway (BRK.A-1,10%)(BRK.B-0,90%)CEO, Warren Buffett, krąży wokół Wall Street. W miniony weekend Oracle of Omaha doprowadził do tego, że akcje klasy A (BRK.A) swojej firmy osiągnęły łączny zwrot znacznie przekraczający 3 800 000% od czasu objęcia sterów.

Chociaż nie brakuje listwychwalając strategie zastosowane przez Buffettaznacznie przewyższyć benchmarkS&P 500, to jego skłonność do kupowania i trzymaniaakcje dywidendoweto może być jego największy wiatr w plecy. Większość z około czterech tuzinów papierów wartościowych posiadanych przez Berkshire Hathaway wypłaca dywidendę – a akcje dywidendowe mają bogatą historię miażdżenia swoich niepłacących odpowiedników w dziale zwrotu.

Warren Buffett zgarnia 4,84 miliarda dolarów rocznego dochodu z dywidend z tych 6 akcji | Motley Głupiec (1)

prezesa Berkshire Hathaway, Warrena Buffetta. Źródło obrazu: Motley Fool.

Szczególnie interesujące w portfelu Berkshire jest to, że zamiłowanie Buffetta do akcji dywidendowych jest połączone z jego preferencją dla koncentracji portfela. Chociaż firma Oracle of Omaha jest na dobrej drodze do zebrania w tym roku ponad 6 miliardów dolarów dochodu z dywidend, 4,84 miliarda dolarów rocznego dochodu z dywidendy – należy pamiętać, że liczba ta obejmuje aktywa posiadane przezTajne portfolio Buffetta– ma pochodzić z zaledwie sześciu zapasów.

1. Szewron: 964 107 966 USD rocznego dochodu z dywidendy

Przysłowiowym „królem dywidend” portfela Berkshire Hathaway jestzapas energii Szewron (CVX0,27%), która została agresywnie kupiona przez Oracle of Omaha i jego zespół w ciągu ostatnich dwóch lat. Chevron jedzie przez 35 lat, zwiększając swoją podstawową roczną wypłatę. Jeszcze jeden impuls i firma Buffetta może liczyć na fajny 1 miliard dolarów rocznych dywidend.

Pozornie nowo odkryta miłość Warrena Buffetta do akcji energetycznych wydaje się być zakładem, że ceny ropy naftowej i gazu ziemnego pozostaną powyżej swoich historycznych norm. Aby tak się stało, zakłócenia w łańcuchu dostaw energii musiałyby się utrzymywać. Rosyjska inwazja na Ukrainę, w połączeniu z niedoinwestowaniem światowych koncernów energetycznych w odwierty i poszukiwania, powinna ograniczyć światową podaż surowców energetycznych i zapewnić pewien wzrost cen spot.

Buffett i jego zespół prawdopodobnie równieżwielcy fani bilansu Chevrona. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. gigant naftowo-gazowy zmniejszył swoje zadłużenie netto o 68% do zaledwie 8,2 mld USD. Spośród światowych koncernów energetycznych Chevron ma prawdopodobnie największą elastyczność finansową.

2. Bank of America: 908 909 765 USD rocznego dochodu z tytułu dywidend

To prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, kto śledzi działania kupna i sprzedaży Berkshire Hathaway poprzez zgłoszenia 13F, ale Wyrocznia z Omaha i jego zespół inwestycyjny uwielbiają akcje banków. W szczególności, naprawdę się zebraliBank Ameryki (BAC-1,68%)lub w skrócie BofA. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Berkshire Hathaway zbierze prawie 909 milionów dolarów dochodu z dywidendy od BofA.

Fascynacja Buffettaakcje bankówma związek z ich zdolnością do wykorzystania długich okresów ekspansji gospodarczej. Wraz ze wzrostem kredytów i depozytów rośnie również dolna linia dla większości banków. To z kolei często prowadzi do rosnącej dywidendy i obfitego programu wykupu akcji. Podczas hossy nierzadko Bank of America zwraca swoim akcjonariuszom od 20 do 25 miliardów dolarów rocznie w formie dywidend i wykupu akcji.

Kolejnym czynnikiem działającym na korzyść BofA jest jejwrażliwość na stopy procentowe. Ponieważ Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, żaden duży bank nie odnotuje większego pozytywnego wpływu na swój dochód odsetkowy netto niż Bank of America.

Podwyższona cena ropy naftowej jest potrzebna, aby pomóc Occidental Petroleum spłacić swoje zadłużenie.Cena Spot Ropy WTIdane wgYWykresy.

3. Occidental Petroleum: 901 062 858 USD rocznego dochodu z dywidend (w tym dywidendy z akcji uprzywilejowanych)

Czy wspominałem już, że giełdy energii były na radarze? W zeszłym roku Buffett i jego doradcy ds. inwestycji (Todd Combs i Ted Weschler) nadzorowali zakup ponad 194 milionów akcjizachodnia ropa naftowa (OXY-0,49%). Podczas gdy te akcje zwykłe przynoszą Berkshire Hathaway 101 milionów dolarów rocznego dochodu z dywidend, to 10 miliardów dolarów zainwestowanych w akcje uprzywilejowane Occidental przynosi 8%, co zapewnia większość dochodów z tej firmy (800 milionów dolarów rocznie).

Podczas gdy katalizatory Occidental Petroleum są podobne do Chevron,istnieje kilka kluczowych różnic. Mimo że obie firmy energetyczne są zintegrowane, a zatem mają aktywa niższego szczebla, na których mogą polegać, aby zabezpieczyć się przed spadkiem cen ropy naftowej, przychody Occidental są bardziej obciążone wysokomarżowymi odwiertami niż Chevron.

Drugą różnicę można znaleźć w bilansie Occidental. Zwykle Wyrocznia z Omaha i jego zespół unikają mocno zadłużonych firm. Mimo że Occidental mazredukował zadłużenie netto o 15 miliardów dolarówod końca marca 2021 r. nadal ma 20,5 mld USD długu netto. Będzie potrzebowała utrzymania wysokich cen ropy, aby nadal zmniejszać swoje uciążliwe zadłużenie.

Warren Buffett zgarnia 4,84 miliarda dolarów rocznego dochodu z dywidend z tych 6 akcji | Motley Głupiec (3)

Źródło obrazu: Apple.

4. Apple: 842 008 404 USD rocznego dochodu z dywidendy

Innym wielkim producentem dochodów, który nie powinien dziwić większości inwestorów, jestzapas techniczny Jabłko (AAPL0,16%). Apple jest największym holdingiem Berkshire Hathaway o znaczną kwotę i jest na dobrej drodze do zapewnienia w tym roku 842 milionów dolarów dochodu z dywidendy.

Według Kantar i jego globalnego rankingu BrandZ, Apple jest najbardziej wartościową marką na świecie. W szczególności Kantar podkreśla innowacyjność i zróżnicowanie produktów firmy, aby pomóc wyjaśnić, dlaczego konsumenci kochają tę markę. Od czasu wprowadzenia pod koniec 2020 roku wersji swojego iPhone'a obsługujących 5G, Apple ma około 50% (plus minus kilka punktów procentowych) udziału w rynku smartfonów w USA. To właśnie takie innowacje sprawiają, że klienci są lojalni wobec marki i generują ogromne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Ale prawdziwa przynęta Apple, przynajmniej w oczach Warrena Buffetta, może być po prostu jegoniezrównany program zwrotu kapitału. Oprócz wypłaty jednej z największych dywidend w dolarach nominalnych wśród spółek notowanych na giełdzie, Apple odkupił akcje zwykłe o wartości 554 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Odkupienie tak dużej ilości akcji zapewniło niezły wzrost zysku Apple na akcję.

5. Coca-Cola: 704 000 000 USD rocznego dochodu z dywidendy

Warren Buffett i jego zespół zgarniają również mnóstwo rocznych dochodów z dywidendzapas napojów Coca cola (JEST-0,85%). Coke to najdłużej utrzymywane akcje Berkshire Hathaway (od 1988 r.) i prawdopodobnie będzie zwiększać swoją podstawową roczną wypłatę przez 61 rok z rzędu w 2023 r.

Thenajwiększą przewagę konkurencyjną działającą na korzyść Coca-Colijest jego zróżnicowanie geograficzne. Posiada 14% udziału we wszystkich napojach handlowych w krajach rozwiniętych, co prowadzi do silnej siły cenowej i przewidywalnych przepływów pieniężnych. Tymczasem Coca-Cola utrzymuje 6% udział we wszystkich napojach komercyjnych na rynkach wschodzących i jest w stanie wykorzystać wyższe wskaźniki wzrostu organicznego w tych regionach. Z wyjątkiem Korei Północnej, Kuby i Rosji produkt Coca-Coli jest obecnie dostępny w sprzedaży w każdym innym kraju.

Ponadto marketing Coca-Coli jest na czasie od dziesięcioleci. Niezależnie od tego, czy korzysta z mediów społecznościowych, aby łączyć się z młodymi dorosłymi, czy opiera się na świątecznych powiązaniach, aby urzec bardziej dojrzałą publiczność, Coca-Cola jest jedną z niewielu marek, które mogą z łatwością przekroczyć różnice pokoleniowe i nawiązać kontakt z konsumentami.

6. Kraft Heinz: 521 015 709 USD rocznego dochodu z dywidendy

Szóstą firmą, która pozwala Warrenowi Buffettowi zgarnąć łącznie 4,84 miliarda dolarów rocznego dochodu z dywidendy, jestzapas artykułów konsumpcyjnych Krafta Heinza (RÓŻNY0,08%). Firma stojąca za takimi markami jak Kraft, Heinz, Cool Whip, Kool-Aid i Oscar Mayer pomaga Berkshire Hathaway zebrać 521 milionów dolarów rocznego dochodu.

Z jednej strony Kraft Heinz był głównym beneficjentem pandemii COVID-19. Ponieważ ludzie częściej decydują się na jedzenie w domu, szeroki asortyment gotowych posiłków, przekąsek i przypraw firmy pomógł jej w ustalaniu cen. Ponieważ żywność jest podstawową koniecznością w każdym środowisku gospodarczym, przepływy pieniężne dla giganta artykułów konsumpcyjnych, takiego jak Kraft Heinz, są stosunkowo przewidywalne.

Jednak Kraft Heinz jest również jedną z najbardziej ryzykownych (i prawdopodobnie najgorszych) inwestycji Berkshire Hathaway. Bilans Kraft Heinz jest obciążony długiem i wartością firmy, co pozostawia niewielką elastyczność w ponownym rozbudzaniu zainteresowania jej markami. Na początek historycznie wysoka inflacja może zachęcić kupujących do kupowania tańszych marek. Chociaż wypłata Krafta Heinza nie wydaje się być w tarapatach, tak jestnie akcje, które chciałbym mieć w 2023 roku.

Bank of America jest partnerem reklamowym The Ascent, firmy Motley Fool.Seana Williamsama pozycje w Bank of America. The Motley Fool zajmuje stanowiska i rekomenduje firmy Apple, Bank of America i Berkshire Hathaway. The Motley Fool rekomenduje Kraft Heinz i rekomenduje następujące opcje: długi styczeń 2023 200 $ połączenia z Berkshire Hathaway, długi styczeń 2024 47,50 $ połączenia z Coca-Cola, długi marzec 2023 120 $ połączenia z Apple, krótki styczeń 2023 200 $ połączenia z Berkshire Hathaway, krótki styczeń W 2023 r. połączenia za 265 USD z Berkshire Hathaway i krótkie połączenia za 130 USD z Apple w marcu 2023 r. Motley Fool mapolityka ujawniania.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/05/2023

Views: 5329

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.