Wszystko jest własnością Berkshire Hathaway - Indyfin (2023)

Prawdopodobnie słyszałeś o wielomiliardowej firmie Berkshire Hathaway, której właścicielem jest megamiliarder i filantrop Warren Buffett, ale czym dokładnie zajmuje się Berkshire Hathaway? Berkshire Hathaway Inc. jest spółką holdingową konglomeratu, co oznacza, że ​​nie produkuje towarów ani usług, a zamiast tego ma pakiet kontrolny i posiada udziały w innych spółkach, tworząc jedną grupę korporacyjną. To prowadzi nas do następnego pytania: Jakie firmy posiada Berkshire Hathaway, co czyni je jedną z najcenniejszych firm na świecie? Zespół Indyfin zwrócił się do 2021 rokuRoczne repo Berkshire Hathawayrtaby stworzyć to kompendium wszystkich firm Berkshire Hathaway. Spółka holdingowa posiada pakiet kontrolny w ponad 60 spółkach, a ponadto jest częściowo właścicielem kolejnych 20. Rozpoznasz wiele marek z różnych branż, które składają się na imponujące portfolio Berkshire Hathaway.

Czy Berkshire Hathaway jest właścicielem jednej z Twoich ulubionych lub najczęściej używanych marek? Sprawdź to zestawienie firm z Berkshire HathawayIndyfindowiedzieć się.

Kliknij obraz, aby rozwinąć

Co to jest Berkshire Hathaway?

Berkshire Hathaway to amerykański konglomerat holdingowy z akapitalizacja rynkowa w wysokości 774,24 mld USD, co czyni ją siódmą najbardziej wartościową firmą na świecie. Co to jest konglomerat? Konglomerat to połączenie przedsiębiorstw z różnych branż, które działają jako jeden podmiot gospodarczy w ramach jednej grupy kapitałowej.Konglomeratysą zazwyczaj duże i międzynarodowe i na ogół obejmują spółkę macierzystą i wiele spółek zależnych. „Moda na konglomeraty” była duża w latach 60. ze względu na niskie stopy procentowe, rosnące ceny i spadek na giełdzie, co doprowadziło do powstania dużych konglomeratów korporacyjnych, takich jak Berkshire Hathaway. Spółka dominująca w tym scenariuszu jest również nazywana spółką holdingową, ponieważ posiada pakiet kontrolny w papierach wartościowych wszystkich pozostałych spółek. Spółki holdingowe nie wytwarzają towarów ani usług; zamiast tego posiadają akcje innych firm, tworząc jedną grupę korporacyjną. Spółki holdingowe są korzystne, ponieważ zmniejszają ryzyko dla akcjonariuszy oraz mogą przechowywać i chronić aktywa, takie jak tajemnice handlowe lub własność intelektualna.

Co posiada Berkshire Hathaway?

Berkshire Hathaway jest właścicielem 65 firm, w tym znanych marek, takich jak GEICO, Fruit of the Loom, Duracell, Dairy Queen i Oriental Trading. Liczba spółek zależnych Berkshire Hathaway należących do tych 65 firm sięga setek. Mnogość firm należących do firmy obejmuje wiele branż, które w raporcie rocznym Berkshire Hathaway są uproszczone do zaledwie kilku kategorii działalności: ubezpieczenia, usługi komunalne i energia, produkcja, usługi i handel detaliczny, a nawet przemysł kolejowy. Berkshire Hathaway jest właścicielem kolei BNSF, która jest jedną z największych sieci kolei towarowych w Ameryce Północnej. Berkshire Hathaway Inc. posiada 100% udziałów kontrolnych w większości spółek, ale tylko 91,1% udziałów w Berkshire Hathaway Energy i jej spółkach zależnych.

Oprócz tych 65 firm, holdingi Berkshire Hathaway obejmują również 20 innych marek, w których Berkshire Hathaway ma udziały. Częściowa własność firmy w tych firmach waha się od 50% z pakietem kontrolnym do zaledwie 2% udziałów, chociaż posiada tylko niewielką procentowy udział w tych wartościowych markach jest nadal bardzo opłacalny dla Berkshire Hathaway. W rzeczywistości jedną z firm „Wielkiej Czwórki” Berkshire Hathaway, która odpowiada za dużą część jej dochodów, jest Apple, którego Berkshire Hathaway posiada około 5,6%.

Kim są „czterej giganci” z Berkshire Hathaway?

„Czterech Gigantów”, zwanych także „Wielką Czwórką”, to cztery firmy, które stanowią dużą część wartości Berkshire Hathaway.

Firmy ubezpieczeniowe Berkshire Hathaway są zgrupowane razem, tworząc „Top Giant”; razem, ichpływak ubezpieczeniowyzarobił Berkshire Hathaway 9 miliardów dolarów w 2021 roku. Płynność ubezpieczeniowa to różnica między składkami zbieranymi przez firmy ubezpieczeniowe a kwotą roszczeń wypłaconych klientom, i była jednym z największych czynników przyczyniających się do sukcesu Warrena Buffetta i Berkshire Hathaway.

Drugim gigantem jest Apple, z którego Berkshire Hathaway zarobił 5,6 miliarda dolarów w 2021 roku dzięki udziałowi w zyskach Apple. Udział Berkshire Hathaway w Apple wzrósł z 5,39% w 2020 r. do 5,55% w 2021 r., przy czym każde 0,1% zarobków Apple w 2021 r. wyniosło 100 mln USD.

Trzecim gigantem jest BNSF Railroad z Berkshire Hathaway, która w 2021 r. odnotowała rekordowe przychody w wysokości 6 miliardów dolarów. Według raportu rocznego BNSF przejechała 143 miliony mil i przewieziono 535 milionów ton ładunku, co znacznie przewyższyło wyniki jakiegokolwiek innego amerykańskiego przewoźnika.

Czwartym i ostatnim gigantem jest Berkshire Hathaway Energy (BHE), który w 2021 roku zarobił rekordowe 4 miliardy dolarów. To 30-krotny wzrost w porównaniu z 122 milionami dolarów zarobionymi przez BHE w 2000 roku, kiedy Berkshire Hathaway po raz pierwszy kupił udziały w spółce energetycznej. Ponad 20 lat później Berkshire Hathaway posiada obecnie 91,1% udziałów w BHE i jej spółkach zależnych zajmujących się energią i usługami użyteczności publicznej.

Czterej giganci z Berkshire Hathaway

 1. Klaster firm ubezpieczeniowych Berkshire Hathaway
 2. Jabłko
 3. Kolej Burlington Northern Santa Fe (BNSF).
 4. Energia Berkshire Hathaway

Kto jest właścicielem Berkshire Hathaway?

Właścicielem Berkshire Hathaway jest Warren Buffett, któregoMajątek netto 126 miliardów dolarówczyni go piątym najbogatszym człowiekiem na świecie w marcu 2022 r. Buffett jest prezesem, dyrektorem generalnym i właścicielem Berkshire Hathaway od 1965 r., kiedy to przejął kontrolę i zaczął przekształcać ją w jedną z najcenniejszych firm na świecie. Buffett jest uważany za jednego z odnoszących największe sukcesy inwestorów na świecie, a jego strategia inwestycyjna zawsze polegała na spojrzeniu na każdą firmę jako całość i podejmowaniu decyzji o inwestowaniu na ogólnym potencjale firmy w perspektywie długoterminowej. Patrząc na ogromny sukces Berkshire Hathaway, który nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia, ta strategia wyraźnie sprawdziła się w jego przypadku z biegiem czasu.

Buffett jest także filantropem i zobowiązał się oddać 99% swojej ogromnej fortuny na cele filantropijne za pośrednictwem fundacji charytatywnych. Buffett założyłObietnica Dawaniaz Billem Gatesem, w którym miliarderzy zobowiązują się oddać co najmniej połowę swoich fortun na cele charytatywne. Ponad 200 miliarderów na świeciezłożyli ślubowaniedotychczas.

Wygląda na to, że wszyscy moglibyśmy użyćdoradca finansowyktóry myśli jak Warren Buffett!

Wszystko jest własnością Berkshire Hathaway

Ubezpieczenie

 • GEICO
 • Grupa reasekuracyjna Berkshire Hathaway
 • General Re Corporation
 • Spółki macierzyste Berkshire Hathaway
 • Specjalność Berkshire Hathaway
 • Firmy ubezpieczeniowe Berkshire Hathaway GUARD
 • Med Pro Group Inc.
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe MLMIC
 • Grupa Podstawowa ds. Odszkodowań Narodowych
 • Amerykańskie firmy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej
 • Odszkodowanie państw centralnych

Popędzać

 • Kolej BNSF

Narzędzia i Energia

 • Berkshire Hathaway Energy (91,1% udziałów)
 • PacifiCorp
 • Energia środkowoamerykańska
 • NV Energia
 • Północna sieć energetyczna
 • Grupa rurociągów BHE
 • Przekładnia BHE
 • BHE Odnawialne źródła energii
 • Strona głównaUsługi Ameryki

Produkcja

 • Firma Acme Brick
 • Benjamina Moore'a
 • Sport Brooksa
 • Domy Claytona
 • CTB Inc.
 • Duracell
 • Firma braci Fechheimer
 • Forest River, Inc.
 • Fruit of the Loom Inc.
 • Firma Garan
 • H. Brown Shoe Company Inc.
 • Międzynarodowe firmy zajmujące się obróbką metali
 • Johnsa Manville'a
 • Larsona-Juhla
 • LiquidPower Specialty Products Inc.
 • Firma Lubrizol
 • Marmon Holdings, Inc.
 • MiTek Inc.
 • Firma Precision Castparts Corp.
 • Grupa Richline, Inc.
 • Firma Scott Fetzer
 • Shaw Industries Group, Inc.

Serwis i handel detaliczny

 • Affordable Housing Partners, Inc.
 • Jubiler Ben Bridge
 • Berkshire Hathaway Automotive
 • Borsheimy
 • Drut biznesowy
 • Pośrednictwo czarterowe
 • KORT
 • Królowa Nabiału
 • Firma zajmująca się sprzedażą motocykli Detlev Louis mbH
 • FlightSafety International
 • Diamenty Helzberga
 • Meble Jordana, Inc.
 • McLane Company, Inc.
 • Nebraska Meble Mart Inc.
 • NetJets Inc.
 • Orientalna Firma Handlowa
 • Rozpieszczony szef kuchni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • C. Willey Wyposażenie domu
 • See’s Candy Shops, Inc.
 • Firma Meblowa Gwiazda
 • TTI Inc.
 • WPLG, Inc.
 • Firma XTRA

Firmy, których Berkshire Hathaway jest częściowo właścicielem

FirmaProcent firmy będącej własnością Berkshire Hathaway
Berkadia Commercial Mortgage LLC50,00%
Przekładnia elektryczna Teksas, LLC50,00%
Iroquois Gas Transmission System LP (udziały niekontrolujące)50,00%
Pilot Travel Centers LLC38,6% (wzrośnie do 80% w 2023 r.)
Firma Kraft Heinz26,60%
Firma American Express19,90%
Korporacja Moody’s13,30%
Bank of America Corp12,80%
US Bancorp9,70%
Firma Coca-Cola9,20%
Bank of New York Mellon Corp.8,30%
WORLD Co. Sp. z o.o. (w posiadaniu BHE)7,70%
Mitsui & Co., Ltd.5,70%
Apple Inc.5,60%
Firma ITOCHU5,60%
Firma Mitsubishi5,50%
Verizon Communications Inc.3,80%
Firma General Motors3,60%
Karta komunikacji, Inc.2,20%
Firma Chevron2,00%
Chcesz wyświetlić tę infografikę na swojej stronie?
Możesz skopiować poniższy kod i wkleić go na swojej stronie internetowej.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 26/06/2023

Views: 5359

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.